nr 11 (311)   listopad 2017

Informacja z urzędu

Obowiązki w zakresie gospodarowania ściekami spoczywające na właścicielach nieruchomości.

Jeżeli w miejscowości, w której mieszkamy istnieje sieć kanalizacyjna to zobowiązani jesteśmy przyłączyć nieruchomości do tej sieci. Przyłączenie do kanalizacji nie jest obowiązkowe w przypadku, gdy wcześniej nieruchomość wyposażyliśmy w przydomową oczyszczalnię.

Natomiast jeżeli w naszej miejscowości nie ma kanalizacji to nieruchomość musi być wyposażona w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię.

W przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy (szambo) zobowiązani jesteśmy:

1. gromadzić nieczystości ciekłe w szczelnym zbiorniku;

2. podpisać umowę na opróżnianie zbiorników i transport ścieków, z podmiotem posiadającym zezwolenie burmistrza w tym zakresie (listę przedstawiamy poniżej);

3. opróżniać zbiornik z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z zużycia wody i pojemności zbiornika tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

4. w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika, usunięcia ich w terminie dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy.

Pamiętajmy, że w razie kontroli z zakresu opróżniania szamb, właściciele zobowiązani są okazać umowę o której mowa wyżej, oraz dowody płacenia (rachunek, faktura) za wywóz nieczystości ciekłych. Ilość wywożonych ścieków winna odpowiadać ilościom zużytej wody wykazanym na rachunkach za wodę.

Nie wolno samodzielnie opróżniać szamb oraz wylewać ścieki poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.

Konsekwencje za uchylanie się od wymienionych obowiązków to przede wszystkim kara grzywny.

Należy pamiętać, że zarówno nowo wybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków, jak i zbiornik bezodpływowy należy zgłosić w odpowiednim organie ochrony środowiska (Urząd Miejski w Żmigrodzie, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska).

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.