nr 01 (313)   styczeń 2018

 

Przyjęto uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego!

W dniu 30 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął tzw. uchwały antysmogowe, wprowadzające na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji (w szczególności kotły, piece, kominki), w których następuje spalanie paliw.

Przyjęte zostały trzy uchwały:

1. Uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

2. Uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

3. Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Mieszkańców naszej gminy obowiązywać będzie ostatnia uchwała, dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem gminy Wrocław i uzdrowisk.

Co dla nas oznacza przyjęcie takiej uchwały?

Zakaz stosowania w instalacjach (w szczególności kotłach, piecach, kominkach):

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Zakaz ten obowiązywać będzie od 1 lipca 2018 r., a więc na sezon grzewczy 20018/2019.

Od 1 lipca 2018 r. obowiązywać będą również ograniczenia dotyczące nowo uruchamianych instalacji. Wszystkie nowe kotły, piece i inne instalacje muszą spełniać następujące wymogi:

1) emisja cząstek stałych (pyłu) nie może przekraczać granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 oraz rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185

2) instalacja nie posiada rusztu awaryjnego, bądź elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Do 1 lipca 2024 r. należy zakończyć eksploatację wszystkich instalacji na paliwa stałe, których emisja pyłu nie odpowiada żadnej z klas emisyjności według polskiej normy PN-EN 303-5:2014, tj. tzw. kopciuchów, które ze względu na przestarzała technologię i niską temperaturę spalania emitują znacznie więcej pyłów i substancji rakotwórczych.

Do 1 lipca 2028 r. należy zakończyć eksploatację kotłów oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., których emisyjność dla pyłu odpowiada 3 i 4 klasie wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że od 1 lipca 2018 r. można eksploatować kotły na paliwo stałe, z których emisja cząstek pyłu odpowiada klasie 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.