nr 07 (319)   lipiec 2018

Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie odbyła się 13 czerwca br. w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie, by poddać głosowaniu 6 projekty uchwał. Przedstawione projekty dotyczyły m.in. uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród" dla działki 160/2 obręb Łapczyce. Istotny projekt uchwały dot. obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród w którym uzasadniono, iż Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie zamierza zrealizować projekt pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w wyniku, którego powstanie budynek Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej - Powidzko wraz z remizą OSP. Projekt dofinansowany będzie w kwocie 300 000,00 zł w ramach Programu „Rybactwo i Morze” ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Podjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu. Ustalono dopłatę dla odbiorców usług z grupy taryfowej 1 (gospodarstwa domowe) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 4,87 zł netto do każdego m3 dostarczonych ścieków, w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.

Pozostałe projekty dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2018 rok i lata następne oraz zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok.

Więcej informacji znajdą Państwo w BIP Gminy Żmigród.

Marcelina Halikowska

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.