nr 08 (320)   sierpień 2018

Urząd Miejski w Żmigrodzie informuje

15 maja 2018 r. upłynął termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Osoby, które nie wpłaciły należnego podatku, są zobowiązane do niezwłocznego uregulowania zaległych kwot. Wystosowanie do podatnika upomnienia spowoduje doliczenie kwoty 11,60 zł (są to ustalone ustawowo koszty upomnienia).

31 marca 2018 r. stała się wymagalna opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Opłatę należy regulować każdego roku, bez uprzedniego wezwania z urzędu, do 31 marca - po tym terminie staje się zaległością. Osoby, które nie uiściły opłaty, proszone są o jej niezwłoczne uregulowanie.

W dniu 15 lutego 2018 r. upłynął termin składania deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018 oraz termin zapłaty I raty tego podatku.

Do 10-go każdego miesiąca należy regulować czynsze wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych z Gminą Żmigród, w szczególności dotyczące najmu lokali , dzierżawy gruntów pod działalność, dzierżawy gruntów pod garażami.

Do 15 stycznia 2018 r. należało uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, proszone są o jak najszybsze uregulowanie opłaty.

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.