nr 04 (327)   kwiecień 2019

Przetargi - Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Gminy Żmigród

Burmistrz Gminy Żmigród
ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w granicy działki nr 168/2 AM 1 obręb Osiek o powierzchni 0,0221 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy urządzona jest księga wieczysta nr WR1W/00052762/8. Powierzchnia użytkowa parteru - 108,30 m2, ze względu na brak dostępu do strychu nie podaje się jego powierzchni.
Cena wywoławcza - 66.000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Wadium - 10.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pok. 12 - I piętro.
Wadium należy wpłacić do dnia 23 kwietnia 2019 r. na konto Gminy Żmigród nr 16959800070000036120000004 w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy Żmigród.
Ogłoszenie o przetargu podane jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oraz na stronie internetowej www.zmigrod.com.pl, zakładka: Przetargi/nieruchomości.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu uzyskać można w pok. nr 23, II piętro, tel. 71 385 30 57, wewn. 31.

Burmistrz Gminy Żmigród
informuje o wykazaniu do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości niezabudowanej, położonej w granicy działek nr 262/9 i 262/10 AM 1 obręb Chodlewo o łącznej pow. 0,2973 ha.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości z ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), mogą składać wnioski do Burmistrza Gminy Żmigród w terminie do 1 maja 2019 r.
Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oraz na stronie www.zmigrod.com.pl.
Szczegółowe informacje - tel. (71) 3853057, wewn.31.

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.