http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=09&art=19

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 09 309   -   01 wrzesień 2017

Organizacjo, masz pomysł na działanie w roku 2018? Zgłoś go!

Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, w szczególności z zapisem § 14, ust.2, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać propozycję zadań na kolejny rok do dnia 15 września 2017 r. Propozycje Państwa zadań będą pomocne w tworzeniu Programu Współpracy oraz tworzeniu budżetu na rok 2018.

Formularz wniosku jest do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ Informacje

Wnioski prosimy składać do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, lub mailowo: pozytek@zmigrod.com.pl

Wioletta Owczarek