http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=09&art=22

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 09 309   -   01 wrzesień 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie przypomina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie przypomina, że od 1.08.2017 r. przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

  • świadczenie wychowawcze (500+),
  • zasiłek rodzinny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

    Jednocześnie przypominamy, iż osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby nieposiadające swojego świadczenia emerytalno-rentowego, które ukończyły 75 lat, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny.