http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=09&art=29a

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 09 309   -   01 wrzesień 2017

Przypominamy!

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487.): przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do wniesienia opłaty na rachunek gminy do 30 września br.( III rata).

Referat ORP