http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=10&art=28

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 10 310   -   01 październik 2017

Sołectwo Łapczyce z nowymi tablicami informacyjnymi

Sołectwa pracują na rozwój swoich małych ojczyzn. W ostatnim czasie zmienił się krajobraz Łapczyc. W miejscowości stanęły bowiem dwie tablice informacyjne.

Z funduszy, którymi dysponują mieszkańcy sołectw w Gminie Żmigród, realizowanych jest wiele przedsięwzięć. Jednym z zadań Sołectwa Łapczyce w roku 2017 było postawienie dwóch tablic informacyjnych, w których umieszczane będą wszelkie informacje o lokalnych wydarzeniach. Tak też się stało. Nowe tablice stanęły w strategicznych miejscach w Łapczycach. Teraz mieszkańcy mogą stawiać przed sobą nowe cele, które realizowane będą w roku 2018.

Życzymy powodzenia!

Edyta Grzybkowska