http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=10&art=35

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 10 310   -   01 październik 2017

XXIV Festiwal Muzyki Kameralnej i organowej