http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=11&art=06

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 11 311   -   01 listopad 2017

Spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP "Lasy Doliny Baryczy"

W sobotę 21 października w ramach imprezy edukacyjno-promocyjnej „Las. Knieja. Dziczyzna” odbyło się także spotkanie rady, czyli gremium, które ma wpływ na zadania edukacyjne realizowane przez nadleśnictwo Milicz i Żmigród.

Członkowie rady obradowali w Technikum Leśnym w Miliczu. W ramach konferencji wystąpili: dr hab.Cezary Beker (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ), który przedstawił temat „ Perspektywa rozwoju Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Pracownicy Lasów Państwowych podzielili się wnioskami z wprowadzanych ostatnio innowacji. I tak Anna Zelenay (starszy specjalista służby leśnej) z Nadleśnictwa Żmigród podjęła temat „Pachnica i pies”, a Jarosław Bełza (zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz) poinformował o nowym projekcie Lasów Państwowych „Leśnych Gospodarstwach Węglowych”. Ponadto podsumowano działania edukacyjne podejmowane przez LKP w latach 2015-17 w obu nadleśnictwach.

Wnioski z obrad zebrali nadleśniczy Janusz Łabuda oraz nadleśniczy Paweł Górski. Ustalono także termin i miejsce kolejnych obrad rady, a będzie nim w roku 2018 Żmigród.

eco