http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=11&art=08

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 11 311   -   01 listopad 2017

ZNP dziękuje za współpracę

20 września w kawiarni ZPK odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żmigrodzie. Spotkanie miało część formalną i uroczystą. W tej drugiej uhonorowano członkinie ZNP odchodzące na emeryturę oraz osoby kończące kadencję na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych działających w gminie Żmigród.

W związku z przejściem na emeryturę podziękowano za pracę w stanie czynnym następującym osobom: Małgorzacie Radziszewskiej, nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie, Jolancie Łusiarczyk, nauczycielce historii z Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie. Za długoletnią działalność w strukturach związkowych podziękowano kol. Wiesławie Adamowicz z Przedszkola Zielona Dolina oraz kol. Pawłowi Klimkowskiemu z PZS.

Ponadto podziękowania otrzymali ustępujący dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek współpracujący z ZNP: Jan Czyżowicz - b. dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie, Magdalena Brodala - b. dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, Aleksandra Nogała - b. wicedyrektor Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie , Dobrochna Jurkowska - b. wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie.

Jan Czyżowicz i Małgorzata Radziszewska podsumowali we wzruszających słowach swoje kilkadziesiąt lat pracy w placówkach oświatowych i to, jak postrzegają z perspektywy czasu swoją pracę.

W spotkaniu uczestniczyła nowopowołana wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie - kol. Renata Jasińska. Gośćmi były również osoby rozpoczynające w tym roku pracę w placówkach oświatowych na terenie gminy Żmigród. To spotkanie było tradycyjnym wrześniowym wydarzeniem, podczas którego żmigrodzki oddział ZNP nie tylko żegna, ale i wita nowych pracowników oświaty.

eco