http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=11&art=09

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 11 311   -   01 listopad 2017

Informacje z PZZLA

MYCIE RĄK JEST TARCZĄ OCHRONNĄ PRZED ŻÓŁTACZKĄ POKARMOWĄ

Na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. odnotowano 1685 przypadków WZW A.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV)

Do zakażenia może dojść poprzez :
 • spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody,
 • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),
 • kontakty seksualne z osobą chorą.

  Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:
 • osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej endemiczności zachorowań na WZW typu A
 • osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwania odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi
 • dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

  PAMIĘTAJ !
 • Zawsze myj ręce.
 • Myj żywność.
 • Pij przegotowaną wodę.
 • Zaszczep się.