http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=11&art=19

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 11 311   -   01 listopad 2017

Kronika Policyjna

Żmigród, 09.09.2017 r.
Funkcjonariusze KP w Żmigrodzie dokonali zatrzymania mężczyzny, który przy użyciu łomu po uprzednim zerwaniu kłódki i wybiciu szyby okiennej usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do kiosku na terenie miasta Żmigród.

Żmigródek,14.09.2017 r.

N/n sprawca na terenie budowy drogi S5 z zaparkowanego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, poprzez uszkodzenie korków wlewowych, dokonał kradzieży oleju napędowego w ilości 600 zł. na szkodę zgłaszającego.

Żmigród,19.09.2017 r.

N/n sprawca, wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej, dokonał kradzieży portfela z zawartością dwóch dowodów osobistych , karty Visa oraz pieniędzy w kwocie 1040 zł.

Żmigród, 20.09.2017 r.

Funkcjonariusze KP w Żmigrodzie dokonali zatrzymania mieszkańca gminy Żmigród, który dokonał umyślnego uszkodzenia domofonu klatki schodowej, w wyniku czego spowodował straty na szkodę spółdzielni mieszkaniowej.

Borzęcin, 26.09.2017 r.

Funkcjonariusze KP w Żmigrodzie dokonali zatrzymania mieszkańca gm. Żmigród , który dokonał zniszczenia drzwi do mieszkania sąsiada powodując straty nie mniejsze niż 1700 zł. na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej.

Borzęcin, 26.09.2017 r.

Funkcjonariusze KP Żmigród dokonali zatrzymania mieszkańca gminy Żmigród , który jechał i kierował samochodem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości - badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało ponad 2 promile alkoholu. Ponadto zatrzymany dokonał tego czynu pomimo orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B.

Żmigród, 01.10.2017 r.

Funkcjonariusze KP w Żmigrodzie dokonali zatrzymania mieszkańca gminy Wrocław, który jechał i kierował samochodem osobowym, pomimo orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu, zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B.

Funkcjonariusze KP w Żmigrodzie w okresie od 10.09. do 08.10. 2017r. dokonali zatrzymania 11 sprawców przestępstw na gorącym uczynku.

Joanna Czajkowska