http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=11&art=26

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 11 311   -   01 listopad 2017

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Żmigrodzie , grono pedagogiczne oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania firmie Marek - Marek w Żmigrodzie, a szczególnie państwu Monice i Robertowi Markom za ufundowanie nowej tablicy upamiętniającej przyjaciół szkoły - Państwa Herthę i Wernera Krauße.