http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=18&nr=01&art=06

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 01 313   -   01 styczeń 2018

Czy słowem można zranić?!

7 grudnia 2017 roku w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żmigrodzie swój autorski program profilaktyczny „Życie na niby” zaprezentował Jacek Musiatowicz wraz z synem Michałem. Profilaktyczny rockowy koncert skierowany został do młodzieży klas VII szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu gminy Żmigród. Muzyczne, rockowe brzmienia przeplatane były opowieściami z życia artystów o tym, co dobre, a co złe, o tym, co udało się, a co nie. Celem koncertu była motywacja, aby żadna sytuacja życiowa nie skłaniała młodego człowieka do sięgania po używki, a także by pozbyć się agresji słownej, wulgaryzmów i skrótowości myślenia oraz przemocy w Internecie. Urozmaiceniem podczas spotkania z muzykami była próba gry uczniów i osób dorosłych na perkusji, ukazująca emocje, które tkwią w każdym z nas. Spotkanie było przyjęte z wielkim entuzjazmem.

Marcelina Halikowska