http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=18&nr=01&art=08

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 01 313   -   01 styczeń 2018

Podziękowania

Młodzieżowa Rada Miejska w Żmigrodzie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji VIII Turnieju Charytatywnego Piłki Siatkowej: Burmistrzowi Gminy Żmigród Robertowi Lewandowskiemu, dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja Katarzynie Lech, Aleksandrowi Wrońskiemu, Fundacji Alei Gwiazd oraz przybyłym w tym dniu kibicom i darczyńcom.