http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=18&nr=01&art=10

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 01 313   -   01 styczeń 2018

Żmigrodzianie pomagają!

Zrozumienie, bezinteresowność, serdeczność, życzliwość, dobroć, empatia... To cechy, które wyróżniają żmigrodzian, ponieważ „Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem - możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka” - Bruno Ferrero.

1 grudnia 2017 roku w kawiarni Zespołu Placówek Kultury odbyło się spotkanie w ramach podziękowań za okazaną pomoc przy remoncie mieszkania dla Roberta Herbut (Zgierskiego). Spotkanie dla darczyńców otworzyła radna Rady Miejskiej w Żmigrodzie Halina Szaniawska. To z jej inicjatywy mieszkaniec gminy może cieszyć się przytulnym i przystosowanym dla osoby niepełnosprawnej ogniskiem domowym. Również Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski wyraził wdzięczność za okazaną pomoc i zaangażowanie zgodnie z hasłem „Żmigrodzianie nie zostawiają żmigrodzian w potrzebie”. Przybyli na spotkanie goście otrzymali dyplomy oraz upominki przygotowane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Pałacyk”, a następnie w kameralnej atmosferze wysłuchali utworów, które zaprezentował Tomasz „Kowal” Kowalski (uczestnik programu Must be the Music), na koniec recital wykonał Robert Stefanowski.

Raz jeszcze bardzo dziękujemy, że zawsze można liczyć na żmigrodzkich aniołów.

Marcelina Halikowska