http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=18&nr=01&art=30

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 01 313   -   01 styczeń 2018

Święty Mikołaj w Bychowie

10 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 do dzieci z Bychowa przybył Święty Mikołaj, który już dwa tygodnie wcześniej przez ręce Pani Sołtys wręczył każdemu dziecku imienny list wraz z zaproszeniem na to wydarzenie.

Już około 17:00 do świetlicy zaczęły przybywać dzieci w towarzystwie rodziców, starszego rodzeństwa, babć i dziadków.

Dzieci pod kierunkiem Pana Jana Cyraniaka, w aktywnym oczekiwaniu na przybycie Świętego Mikołaja, bawiły się m.in. w pociąg i „kaczuchy”.

Tuż po godzinie 18:00 przy chóralnym okrzyku „MIKOŁAJ, MIKOŁAJ” dzieci powitały Świętego, który na początek częstował wszystkich słodkościami oraz zatańczył z dziećmi, czym pokazał, że mimo sędziwego wieku trzyma się bardzo dobrze. Nastąpił najważniejszy punkt wieczoru - rozdanie paczek. Dzieci z ochotą podchodziły, odważnie witały się przybijając „piątkę”, recytując wierszyki, mniejsze wdrapywały się na kolana, co odważniejsze ciągnęły za brodę.

Na zakończenie Sołtys poprosiła, by to Święty powiedział wiersz. Z zadania Mikołaj wywiązał się znakomicie, za co został nagrodzony gromkimi brawami.

Dzieci już czekają na wizytę Świętego Mikołaja w przyszłym roku.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że ta impreza mogła się odbyć. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Adama Nowaka i Jana Cyraniaka.

Maria Rybka Sołtys Sołectwa Bychowo