http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=18&nr=01&art=40

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 01 313   -   01 styczeń 2018

Karty Żmigrodzkiej Rodziny na 5 +

Informujemy, iż można składać wnioski o przedłużenie ważności Kart Żmigrodzka Rodzina na 5 + na rok 2018.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego: www.zmigrod.com.pl Żmigrodzka Rodzina na 5 +/Informacje

Wioletta Owczarek