http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=18&nr=01&art=41

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 01 313   -   01 styczeń 2018

Punkt konsultacyjny

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. mieszkańcy gminy Żmigród mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji oraz porad doradców technicznych.

Punkt konsultacyjny znajduje się w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie i jest czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

Poniżej przedstawiamy kontakt z konsultantami:

1. Paweł Pilarski
Urząd Miejski w Żmigrodzie - pokój nr 22
Tel. 71 385 30 57 w. 18
irl@zmigrod.com.pl

2. Rafał Krasuski
Urząd Miejski w Żmigrodzie - pokój nr 25
Tel. 71 385 30 57 w. 30
irl@zmigrod.com.pl

Oprócz dyżurów w punktach konsultacyjnych dla Gminy Żmigród został uruchomiony e-mail jako zdalny dostępu do doradcy technicznego. Wszelkie konsultacje techniczne możliwe są pod adresem: doradca-zmigrod@fea.pl