http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=18&nr=01&art=42

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 01 313   -   01 styczeń 2018

Podziękowania

Dawid Pytliński wraz z rodziną składa najserdeczniejsze podziękowania dla ludzi dobrej woli, którzy stale wspierają go w leczeniu i rehabilitacji. Dzięki Wam Dawid może stale się rozwijać oraz zbierać kolejne doświadczenia. Z okazji Nowego Roku 2018 składamy życzenia przede wszystkim zdrowia, szczęścia oraz spełnienia marzeń.