nr 02 (231)   luty 2011

Porady językoznawcy

Animozja
Jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, który pochodzi z łaciny od wyrazu „animusus”, oznaczający tyle co gwałtowny. Animozja zaś oznacza niechęć, pretensję, urazę i jest rzadko używany. Stosowanie tego wyrazu wiąże się z respektowaniem pewnych zasad gramatycznych, a mianowicie możemy mieć animozję do kogoś, np. znajomego, sąsiada, pracodawcy, itd., jednak nie względem kogoś lub wobec kogoś.

Nienawidzić
Czasownik oznaczający odczuwanie do kogoś lub czegoś silnej niechęci, permanentne nieznoszenie kogoś lub czegoś. Jest to czasownik niedokonany, który w odmianie przez przypadki ma temat: „nienawidz-” lub „nienawidz'- ”. Forma „nienawidzieć”, choć niestety bardzo często używana, jest absolutnie niepoprawna. Oprócz tego, jedyną poprawną formą składniową dla czasownika „nienawidzić” jest dopełniacz, a zatem można nienawidzić: kogo?, czego? - nauczyciela, znajomego, piosenki, itp. Ponadto zabarwiony ujemnie czasownik „nienawidzić” pochodzi od rzeczownika „nienawiść”, którą zawsze odczuwamy do kogoś, czegoś a nie: względem kogoś, dla kogoś, wobec kogoś, w stosunku do kogoś. Wyraz „nienawiść” wchodzi w następujące związki frazeologiczne: żywić do kogoś nienawiść, budzić w kimś nienawiść, tłumić w sobie nienawiść, trwać w nienawiści.

Śmieci / Śmiecie
„Śmieci” i „śmiecie” to dwie dopuszczalne i poprawne formy w języku polskim, jednakże należy zachować konsekwencję i stosować tylko jedną z nich w tej samej wypowiedzi.

Skróty
Oto poprawna pisownia następujących skrótów:
 • kg, mm, m, ha, V itp., czyli kilogram, milimetr, metr, hektar, wolt, itp. - zazwyczaj skróty nazw wag, miar i innych wielkości fizycznych nie są zakończone kropką. Ponadto piszemy je z odstępem, np. 7 kg a nie 7kg.

 • mld, mln, czyli miliardy, miliony - skróty te we wszystkich kontekstach składniowych występują w tej samej formie, dlatego nie stawiamy po nich kropki. Natomiast tys. piszemy już z kropką.

 • P.S., PS - postscriptum. Dopuszczalne są dwie możliwości pisania postscriptum - z kropkami lub bez, jednak zawsze dużymi literami.

  Zapis znaków niefonograficznych
 • procenty (%), np. Przeciętna płaca w styczniu wyniosła 4,5%. - nie rozdzielamy przerwą;
 • stopnie Celsjusza, np. Średnia temperatura na Dolnym Śląsku w styczniu wyniosła 2°C. - nie rozdzielamy przerwą;
 • dolar (USD) i euro (EUR), np., Mam odłożone 137$ i 25€. - piszemy bez spacji bezpośrednio po kwocie. Inaczej wygląda to w j. angielskim.

  A. Krystaszek

 • menu

   
   
   
  Wiadomości Żmigrodzkie
  rss wykonanie
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.