nr 09 (309)   wrzesień 2017

Burmistrz Gminy Żmigród o reformie oświaty

Szanowni Państwo!

Wprowadzona w życie w 2016 roku reforma oświaty stała się faktem. Od 1 września 2017 roku szóstoklasiści nie pójdą już do gimnazjum, ale staną się uczniami siódmej klasy.

Mam świadomość, jak wielkie emocje i niepewność wzbudza reforma - w nauczycielach, pracownikach szkół i rodzicach. Ja także jako ojciec siódmoklasistki mam wiele pytań - szczególnie o podstawy programowe, pytań, które chciałbym zadać ich autorom.

Jako burmistrz gminy daleki jestem od oceny reformy. Samorząd zgodnie z ustawą i wytycznymi ma obowiązek wprowadzić ją w życie. Moim obowiązkiem jest to zrobić w taki sposób, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki, które są nieodłączną częścią tak poważnych i znamiennych w skutki zmian.

Prace nad przygotowaniem nowej siatki szkół, podparte rozmowami z dyrektorami, rozpoczęliśmy jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznych decyzji rządu i parlamentu; uczestniczyliśmy także w kawiarence obywatelskiej, na którą zaproszeni zostali wszyscy, którym reforma oświaty leży na sercu oraz w Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Dwujęzycznych, gdzie wspólnie staraliśmy się tak zaplanować wszystkie działania, by wprowadzenie w życie reformy nie postawiło na głowie życia nauczycieli i uczniów, których los w dużej mierze ściśle wiąże się z wprowadzonymi zmianami. Wspólnie wypracowaną propozycję pozytywnie zaopiniował dolnośląski kurator oświaty i nasi radni.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten proces - moim współpracownikom, dyrektorom szkół, nauczycielom i przedstawicielom rodziców. W niezwykle krótkim czasie wykonaliście Państwo ogromną pracę.

Jestem przekonany, że ten niedługi czas, który zostawili nam politycy na przeorganizowanie oświaty, wykorzystaliśmy najlepiej jak to było możliwe.

W naszej gminie będzie nadal funkcjonowało pięć szkół podstawowych w: Barkowie, Korzeńsku, Powidzku, Radziądzu i Żmigrodzie. Uczniowie, którzy teraz rozpoczęliby naukę w pierwszej klasie gimnazjum, pójdą do siódmych klas w szkołach podstawowych, które zazwyczaj mieszczą się bliżej ich miejsca zamieszkania. Siódmoklasiści ze Żmigrodu rozpoczną naukę w budynku, gdzie jeszcze mieści się gimnazjum. Co roku będziemy przenosić do niego kolejne klasy, które będą zastępowały wygaszane klasy gimnazjalne. Szkoła podstawowa będzie docelowo mieściła się w obecnym budynku gimnazjum (Zespół Szkół Dwujęzycznych). Naszą dobrą praktyką była dwujęzyczność; chcemy ją kontynuować. Jeśli rodzice będą zainteresowani posłaniem swoich dzieci do klas dwujęzycznych - jesteśmy gotowi stworzyć takie klasy w szkole podstawowej.

Edukacja bardzo leży mi na sercu. Jestem przekonany, że przy dobrej współpracy wszystkich stron procesu nauczania wspólnie przeprowadzimy reformę w Gminie Żmigród w taki sposób, by jej negatywne skutki były jak najmniejsze.

Wszystkim, którzy rozpoczynają Nowy Rok Szkolny, życzę sukcesów. Niech będzie to rok pełen wyzwań i owocnej pracy, byśmy w czerwcu zakończyli go z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

Robert Lewandowski
Burmistrz Gminy Żmigród

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.