kalendarium - 2013

 

2013

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzieństyczeń


5 stycznia 2013 - W Książęcej Wsi otwarto nową świetlicę. Nowy obiekt, wybudowany został za środki gminne w wysokości 448.950 zł.

9 stycznia 2013 - W żmigrodzkim Urzędzie Miejskim Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski i Waldemar Czuba, współwłaściciel firmy „FEWATERM” Ferdynand Czuba & Waldemar Czuba Spółka Jawna, złożyli podpisy na umowie na realizację drugiego etapu modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Polegać on będzie na budowie otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym oraz zagospodarowaniu terenu wokół basenu.

11–13 stycznia 2013 - W ramach XXI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów” odbyły się na terenie całej gminy liczne imprezy.

15 stycznia 2013 - W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu dyrektor żmigrodzkiego ZPK Dariusz Skiba podpisał umowę na realizację operacji pt. ”Rozwinięcie oferty turystycznej Doliny Baryczy poprzez zakup i wykorzystanie sprzętu wodnego”. Projekt został przygotowany przez Gminne Centrum Informacji. W tym celu zakupiono m.in. 12 szt. dwuosobowych kajaków wraz z wiosłami, przyczepkę do transportu kajaków oraz dwie łodzie wiosłowe.

19 stycznia 2013 - Odbyła się piąta już Gala Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu i Bal Charytatywny pod patronatem Burmistrza Gminy Żmigród. W kategorii Biznes, nagrodę otrzymało gospodarstwo rybackie Jana Krzysztofa Raftowicza, w kategorii Sport i Turystyka kapituła wyjątkowo przyznała dwie równorzędne nagrody. Smoki odebrali Ludwik Łyczakowski i klub rugby Dragons Żmigród. Natomiast Paweł Becela triumfował w kategorii Oświata i Kultura, zaś Klub Seniora „Humorek” w kategorii Działalność Społeczna. Statuetkę smoka w kategorii Rolnictwo odebrał Roelf Timmermans. Duże zainteresowanie budzi zawsze Nagroda Specjalna, gdyż tu nie ma nominacji. W tym roku kapituła doceniła międzynarodowy sukces żmigrodzkiej modelki, Dagmary Ziober.

24 stycznia 2013 - Podczas gali w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012 zostało uhonorowanych 10 polskich gmin najbardziej zaangażowanych w ograniczenie sprzedaży alkoholu w swoim regionie. Jak w roku ubiegłym Żmigród znów znalazł się w tym gronie, pokonując 464 gminy z całej Polski. To uroczyste spotkanie było finałem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”.

27 stycznia 2013 - W żmigrodzkiej hali sportowej odbył się pierwszy Żmigrodzki Turniej Gwiazd w piłkę halową. W szranki stanęło pięć drużyn, a w tym: reprezentacja dziennikarzy sportowych, Fundacji „Potrafię pomóc”, jednej z czołowych polskich drużyn futbolu amerykańskiego - Giants Wrocław, Żmigród Team i oczywiście Drużyna Gwiazd. W skład tej ostatniej weszli m.in.: Tyberiusz Kowalczyk - jeden z najlepszych strongmenów w Polsce, Wojciech Bartnik - medalista olimpijski w boksie, Paweł Rańda - medalista olimpijski w wioślarstwie, Krzysztof Wydrowski - dwukrotny mistrz Polski w futbolu amerykańskim, Maciej Janowski - aktualny mistrz Polski na żużlu. Drużynę poprowadził Janusz Sybis - legenda Śląska Wrocław. Na parkiecie nikt się nie oszczędzał, ale i wszyscy wiedzieli dobrze, że grają dla żmigrodzianina Jakuba Demutha - wszystkie środki zebrane podczas imprezy ze sprzedaży wspaniałych sportowych pamiątek podarowanych przez sportowców, zostały przekazane na rehabilitację chłopca.


luty


2 lutego 2013 - Tegoroczna edycja Balu Sportowca 2013 miała miejsce w kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie. Spotkali się tam przedstawiciele żmigrodzkiego świata sportu, lokalni sponsorzy i członkowie kapituły. Tytuł Nadziei Sportowej Gminy Żmigród w tym roku przypadł trzem młodym talentom: Anicie Turkiewicz, Agacie Samiło oraz Mateuszowi Fedynie. Tytułami ”Osiągnięcie Sportowe Roku” za swoje nieprzeciętne wyniki wyróżnieni zostali: Joanna Jurkowska oraz Marcin Trupkiewicz. Nagroda Specjalna przypadła Leszkowi Matusiakowi oraz Szkole Specjalnej w Żmigrodzie. Ostatnią bohaterką tego wieczoru była Aleksandra Klimkowska - zwyciężczyni konkursu „Żmigrodzki Sport w Obiektywie”, przeprowadzonego na portalu społecznościowym Facebook.

9 lutego 2013 - W sobotę 9 lutego w klubie biznesu Stadionu Miejskiego we Wrocławiu odbył się tradycyjny już Bal Sportowca organizowany przez tygodnik „Słowo Sportowe”. To prestiżowe podsumowanie miało także dwa żmigrodzkie akcenty. Rafał Zagórski, prezes Miejskiego Klubu Sportowego PIAST Żmigród został uhonorowany miejscem w Złotej Dziesiątce Działaczy 65 - lecia. Gmina Żmigród otrzymała nagrodę specjalną jako „Najbardziej usportowiona gmina na Dolnym Śląsku”.

21 lutego 2013 - Już od godziny 9.00 do 18.00 w ambulatorium Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie (czyli w przychodni przy ul. Lipowej 4) odbywała się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. W ciągu całego dnia, do przychodni zgłosiło się 350 osób! Akcja spotkała się z większym zainteresowaniem niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Dlatego w czwartek 28 lutego zrobiono „Dogrywkę o życie” i powtarzano całą akcję.

25 lutego 2013 - Od stycznia do października 2013 na terenie gminy realizowany jest projekt pt.: „Świetlice Wiejskie - Centra Aktywności Obywatelskiej na terenie gminy Żmigród i Oleśnica”. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie pięciu świetlic wiejskich z terenu gminy Żmigród. W ramach projektu przewidziane zostały m.in. szkolenia oraz wsparcie indywidualne, wizyty studyjne. Zadaniem zespołów biorących udział w projekcie będzie m.in. opracowanie Planu Rozwoju Świetlicy, uruchomienie Punktu Informacji Obywatelskiej, a także przeprowadzenie przedsięwzięć lokalnych ukierunkowanych na rozwój aktywności obywatelskiej mieszkańców. Lokalną animatorką projektu jest Marta Możdżeń. Do projektu zostały zakwalifikowane następujące sołectwa z Gminy Żmigród: Chodlewo, Borzęcin, Niezgoda,Ruda Żmigrodzka, Żmigrodzka, Węglewo i Karnice.

18 lutego 2013 - W Żmigrodzkim Ośrodku Kultury odbywał się projekt „Razem przez życie i sztukę” pod patronatem Starosty Powiatu Trzebnickiego. Impreza miała miejsce w dniach od 19 do 22 lutego i została realizowana przez Zespół Szkół Specjalnych. Przez kilka dni dzieci i młodzież ze szkół Powiatu Trzebnickiego pracowała razem na rzecz wspólnej integracji.

24 lutego 2013 - W żmigrodzkim Zespole Placówek Kultury powstał teledysk oraz piosenka promująca region Doliny Baryczy. Nosi ona tytuł ”Bajkowa dolina”. W wyniku całodniowych warsztatów, podczas których w jednym miejscu spotkali się mieszkańcy Doliny Baryczy od Żmigrodu, poprzez Milicz, Krośnice aż do Pakosławska w różnym wieku, reprezentujący różne pokolenia i różne gatunki muzyczne, powstał materiał zachęcający do aktywności na rzecz naszego regionu oraz do przekazywania 1% podatku na rzecz wsparcia aktywności lokalnej.

28 lutego 2013 - W Prusicach włodarze gmin: Żmigród, Prusice, Trzebnica, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała oraz starosta powiatu trzebnickiego podpisali dwa pisma skierowane do Sławomira Nowaka - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (oraz do wiadomości wojewody, marszałka, GDDKiA, posłów i senatorów z Dolnego Śląska, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich i Unii Metropolii Polskich). Podpisane dokumenty to apele - pierwszy z nich dotyczy przyspieszenia prac związanych z budową drogi ekspresowej S5 Wrocław - Poznań, na odcinku od Wrocławia do granic województwa dolnośląskiego. W drugim piśmie czytamy m.in.: nie zgadzamy się z obowiązującymi obecnie przepisami prawa i jesteśmy przeciwni przejęciu obecnej drogi krajowej nr 5 przez samorządy gminne po wybudowaniu drogi ekspresowej S5.

22–23 lutego 2013 - W dniach 22–23.02 zuchy, harcerze, instruktorzy z Hufca Powiatu Trzebnickiego spotkali się w Żmigrodzie, aby wspólnie świętować najważniejsze skautowe święto, którym jest Dzień Myśli Braterskiej.


marzec


7 marca 2013 - Żmigrodzka baza wzbogaci się o kolejny obiekt sportowy: zlokalizowany przy Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie kompleks z czterotorową bieżnią lekkoatletyczną, bieżnią do sprintu, skocznią w dal, skocznią do skoków wzwyż, rzutnią do rzutów kulą oraz boiskiem do piłki nożnej. Wszystko dzięki dotacji w wysokości 340 tysięcy złotych, przyznanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

8 marca 2013 - Żmigrodzianie mieli przyjemność gościć pierwszą damę polskiej piosenki - Irenę Santor. Artystka przyjechała do naszego miasta z recitalem ”Powrócisz tu”.

8 marca 2013 - Z okazji ”Dnia Kobiet” Miejsko - Gminna Rada Kobiet pod przewodnictwem Krystyny Niedopytalskiej - Kaczmarek zorganizowała spotkanie dla ponad stu pań.

8 marca 2013 - W piątek 8 marca grupa liderów z Dolnego Śląska (m.in. dwoje reprezentantów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie - Paulina Dytko i Patryk Andrzejewski) wyruszyła na Filipiny, gdzie realizowany jest projekt „Localizing the National Youth Policy: Youth Convergence for Employment, Employability and Education”, który odbywa się na wyspie Bohol. W ramach projektu poznali będą walory turystyczne Filipin, ale też dobre praktyki włączania młodzieży do procesu zarządzania państwem.

9 marca 2013 - W sobotę 9 marca 2013 odbyła się w żmigrodzkim gimnazjum tradycyjna impreza ”Dzień Otwartych Drzwi”, podczas zaprezentowano szkołę całej społeczności lokalnej, a przede wszystkim naszym przyszłym uczniom - absolwentom szkół podstawowych.

10 marca 2013 - Impreza dla pań na stałe zagościła też w Rudzie Żmigrodzkiej. W tym roku przedstawicielki płci pięknej spotkały się po raz czwarty.

11 marca 2013 - W poniedziałek 11 marca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie plebiscytu na Sołtysa Roku 2012 na Dolnym Śląsku. W tej trzeciej już edycji plebiscytu wśród sześćdziesięciu wyróżnionych sołtysów z całego województwa, znalazła się także przedstawicielka naszej gminy, sołtys Bychowa Maria Rybka.

17 marca 2013 - Ruszyła cykliczna impreza biegowa „Żmigrodzki Maraton na Raty”. Zawody odbywać się będą raz w miesiącu ścieżkami zespołu pałacowo - parkowego. Pokonanie wyznaczonej trasy w okresie 12 miesięcy będzie równało się z przebiegnięciem pełnego maratonu (42 km 195 m). Zakończenie całorocznego cykl u biegów nastąpi w miesiącu lutym 2014, na którym wręczone zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w klasyfikacji generalnej.

17 marca 2013 - W niedzielę 17 marca w ZPK odbył się II Żmigrodzki Kiermasz Wielkanocny. Z inicjatywy Zofii Waścińskiej i żmigrodzkiego Klubu Seniora Humorek po raz kolejny mieszkańcy mieli możliwość poczuć wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

22–23 marca 2013 - W Jugowicach odbyły się pierwsze warsztaty integracyjne dla uczestników projektu pt. „Świetlice Wiejskie - Centra Aktywności Obywatelskiej na terenie gminy Żmigród i Oleśnica”. W otoczeniu Gór Sowich spotkali się aktywni przedstawiciele sołectw z terenu Gminy Żmigród (Żmigródek, Chodlewo, Borzęcin, Karnice, Węglewo i Niezgoda) oraz z terenu Gminy Oleśnica (Sokołowice, Poniatowice, Ligota Mała, Nowoszyce, Ligota Wielka).

23 marca 2013 - Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie otworzył swoje podwoje dla przyszłych uczniów gimnazjum językowego, liceum ogólnokształcącego, technikum rolniczego, ekonomicznego, informatycznego i zasadniczej szkoły zawodowej. Młodzież i rodzice zastanawiający się nad dalszą drogą edukacji, mogli przyjrzeć się ofercie placówki.

.... - otwarcie baru mlecznego „Stara piekarnia”


kwiecień


1 kwietnia 2013 - Od tego dnia nowym nadleśniczym Nadleśnictwa Żmigród jest Marcin Majewski, były zastępca nadleśniczego w Obornikach Śląskich. Jego zastępcą został Sławomir Jaworski, który od 14 marca pełnił obowiązki odwołanego w atmosferze skandalu nadleśniczego Przemysława Wrońskiego.

4 kwietnia 2013 - Podczas trzydziestej drugiej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę o powstaniu przy Gimnazjum im. Macieja Rataja liceum dwujęzycznego, ośmioma głosami za, przy siedmiu przeciw. Głosowanie poprzedziła dyskusja, czy raczej seria wystąpień popierających ideę liceum, jak i ją podważających. Na posiedzenie odbywające się w sali ślubów Urzędu Miejskiego, przybyli nauczyciele i rodzice, zarówno z gimnazjum Rataja, jak i z Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

5 kwietnia 2013 - Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie uroczyście obchodził Dzień Patrona. Program rozpoczął się od mszy świętej, a następnie cała społeczność szkolna i zaproszeni goście przeszli do żmigrodzkiego domu kultury. Tam w niezwykłej oprawie plastycznej i muzycznej, odbyła się specjalna akademia.

5 kwietnia 2013 - W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przedstawiciele ZHP Hufiec Powiatu Trzebnickiego (z siedzibą w Żmigrodzie) podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rybacka Harcówka w Radziądzu miejscem tradycji i promocji karpia z „Doliny Baryczy”. Projekt ten obejmuje inwestycję polegającą na rozbudowie i kapitalnym remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Radziądz.

5 kwietnia 2013 - W tym dniu rozegrano ostatnie mecze w XIV Edycji Policyjnej Milickiej Lidze Koszykówki. W finale tegorocznych rozgrywek PSŻ Żmigród pokonał Somet And One. Żmigrodzianie odnieśli sukces w następującym składzie: Tomasz Szymczak, Grzegorz Adamowicz, Krzysztof Boczanowski, Rafał Sołtys, Paweł Radziszewski, Rafał Skaczyło, Aleksander Wroński, Przemysław Pabich i Paweł Sołtysiak.

10 kwietnia 2013 - Żmigrodzki Zespół Placówek Kultury zaprosił chętnych na monodram Mariusza Marczyka pt. „Spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra”. Bilety były do nabycia w cenie 10 zł/os.

Kwiecień 2013 - Jak oficjalnie poinformowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”, został wypowiedziany kontrakt firmie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej Energopol - Południe S.A.), czyli wykonawcy realizującemu inwestycję budowy kanalizacji w Żmigrodzie. Firma więc formalnie zeszła z placu budowy, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia inwestycji.

11 kwietnia 2013 - W Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie odbył się 6. Międzyośrodkowy Konkurs Piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko”. Na widowni pojawiło się ponad dwustu trzydziestu podopiecznych z dziesięciu ośrodków i szkół.

12 kwietnia 2013 - Po długiej przerwie, która trwała od listopada 2012r. nastąpiła reaktywacja internetowego Radia Żmigród w starym składzie. Pierwszymi zmianami, jakie można było zauważyć, to szata graficzna strony www oraz nowe awangardowe logo radia. Mimo tych wizualnych zmian radio utrzymało dawny styl grania.

12 kwietnia 2013 - Od godziny 19.00, decyzją Burmistrza Gminy Żmigród, na terenie gminy zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe. Było to związane z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach Barycz, Sąsiecznica i Orla.

13 kwietnia 2013 - W budynku szkoły podstawowej przy ul. Batorego odbył się „Dzień Otwarty”. Wszyscy rodzice, który zdecydowali się przyprowadzić do szkoły swoje dzieci, mieli okazję do bezpośrednich rozmów zdyrektorem szkoły Dorotą Jakusztowicz a także z wicedyrektorami szkoły - Dorotą Łukaszewską i Dobrochną Jurkowską. Zwiedzanie szkoły było również okazją do bliższego poznania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

19 kwietnia 2013 - W Łowiczu, przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, wręczono doroczne nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Zadbany Zabytek”. Do nagrody zgłoszono i zakwalifikowano 65 zabytkowych obiektów z całej Polski, ocenianych w pięciu kategoriach. I tu wspaniały sukces - Zespół Pałacowo - Parkowy w Żmigrodzie został zwycięzcą kategorii: najlepsza rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe). Podczas wręczenia nagród Żmigród reprezentował wiceburmistrz Żmigrodu Zdzisław Średniawski.

21 kwietnia 2013 - W niedzielę w wypełnionym po brzegi przez publiczność kościele Trójcy Świętej w Żmigrodzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie, które poza walorami artystycznymi było zarazem przywołaniem niezwykle ważnego wydarzenia dla kultury - stulecie żmigrodzkich organów. Otóż w 1912r. organy firmy Schlag und Söhne zostały zainstalowane w żmigrodzkiej świątyni, tu odbyło się również wykonanie wspaniałego dzieła Mozarta, z udziałem wrocławskich artystów. Minął wiek i żmigrodzianie ponownie mogli wysłuchać utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta i Jana Sebastiana Bacha. Najpierw jednak, witając przybyłych, proboszcz żmigrodzkiej parafii ks. Eugeniusz Walentowicz przybliżył historię powstania chóru, zwrócił też uwagę na wymiar duchowy prezentowanego dzieła. Jeden z solistów, Michał Balicki, przyjął rolę przewodnika po meandrach mozartowskiego dzieła. Następnie zaprezentował się żmigrodzki chór kameralny Non Sola Scripta pod kierunkiem Jakuba Rośka, wsparty uznanymi młodymi solistami. Wystąpił też zespół instrumentalny pedagogów i uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu pod dyrekcją Jakuba Rośka, który był inicjatorem, pomysłodawcą i kierownikiem projektu artystycznego prowadzonego dwutorowo: po stu latach żmigrodzianie doczekali się wspaniałych dzieł klasyków odegranych znowu w historycznym wnętrzu żmigrodzkiego kościoła, a rocznica stulecia żmigrodzkich organów została uświetniona wydaniem płyty z prezentowanym także tego dnia repertuarem.

Kwiecień 2013 - Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie podpisał umowę na dofinansowanie zadania pt. „Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego poprzez zakup fontanny i organizację pokazów”. W ramach zadania zakupiono i zamontowano pływającą fontannę, którą usytuowano na dużym stawie. Jej uruchomienie nastąpi w maju 2013r. Pokazy fontanny będą odbywać się w wyznaczonych godzinach od wiosny do jesieni. Całkowita wartość projektu wyniosła 47 586,00 zł, natomiast kwota dofinansowania: 25 000,00 zł.

21 kwietnia 2013 - Karatecy z klubu Surem wzięli udział w Mistrzostwach Polski Karate Fudokan zorganizowanych w Warszawie. Spośród czwórki zawodników dwoje wróciło ze zdobyczami medalowymi. Nie zawiodła najbardziej utytułowana zawodniczka Joanna Jurkowska zdobywając tytuł Mistrzyni Polski w kumite juniorek. Dawid Tomaszewski wywalczył brązowy medal w kumite seniorów.

23 kwietnia 2013 - Z tym dniem, od godziny 11.00, Burmistrz Gminy Żmigród odwołał pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone 12 kwietnia.

Kwiecień 2013 - Zakończono rewitalizacje kamienic - za ponad 1,5 mln zł, w Żmigrodzie od marca ubiegłego roku realizowano prace związane z projektem „Rewitalizacja miasta Żmigród”. Przedmiotem zadania była renowacja 14 wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta. Zakres prac obejmował przeprowadzenie modernizacji i częściowych remontów następujących budynków: przy Pl. Wojska Polskiego 19, przy ul. Spółdzielczej 3, ul. Mickiewicza 11, ul. PKWN 7, ul. PKWN 18, ul. Wiejskiej 3, ul. Wrocławskiej 33, pl. Wojska Polskiego 11–12, ul. PKWN 1, ul. Rybackiej 15 i 13, ul. Kolejowej 13, ul. 23 Stycznia 1, ul. 23 Stycznia 17–23 i przy tej samej ulicy numery 11–15.

Kwiecień 2013 - Po 12 latach został zakupiony nowy, urzędowy służbowy samochód - skoda superb, standardowy pojazd przy obsłudze urzędów. Kończąca służbę skoda octavia została wkrótce sprzedana.


maj


8 maja 2013 - Odbył się XII Kolarski Wyścig Na Czas Road Maraton o „Puchar Burmistrza Gminy Żmigród”. Na stronie internetowej w przeddzień zawodów zapisanych było 166 kolarzy. Niekorzystna aura z deszczem i zimnem spowodowała, że w żmigrodzkiej czasówce udział wzięło 105 kolarzy z województw kujawsko - pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

8 maja 2013 - W żmigrodzkim Zespole Placówek Kultury gościły panie bibliotekarki z powiatu trzebnickiego oraz wicedyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu na II Konferencji Bibliotekarzy Powiatu Trzebnickiego. Spotkanie zorganizowane w ramach „Tygodnia Bibliotek”, który trwa w dniach 8–15 maja, ma na celu m.in. podkreślenie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.

10 maja 2013 - W piątek 10 maja odbyła się uroczystość otwarcia Łowiska Karpiowego RUDY - największego łowiska karpia w Europie. Na prawie 120 ha łowiska dla karpiarzy przygotowano aż 60 stanowisk do połowu. Czeka na nich kilka tysięcy wspaniałych okazów karpi milickich (niektóre ważą nawet 20 kg). Wszystko to w malowniczej okolicy Doliny Baryczy. Spółka Stawy Milickie planuje stworzyć tutaj centrum polskiego wędkarstwa karpiowego.

15 maja 2013 - Oficjalnie otwarta została restauracja w podziemiach pałacowych żmigrodzkiego Zespołu Pałacowo - Parkowego. Na konkurs na nazwę tego lokalu nadesłano 28 wiadomości internetowych z kilkudziesięcioma propozycjami. Właściciele restauracji wybrali nazwę PARKOWA. Jako pierwszy taką propozycję przesłał Zbigniew Ziober i to on jest zwycięzcą konkursu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Żmigrodzie.

15 maja 2013 - 15 maja 1253 roku książę wrocławski Henryk III lokował miasto Żmigród nad rzeką Barycz. W tym roku mija 760 lat od tego historycznego wydarzenia. Żeby upamiętnić te chwile, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej zorganizowało przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie i Zespołu Placówek Kultury uroczystość pod pomnikiem u zbiegu ul. Wrocławskiej i Willowej w Żmigrodzie. Uroczystość poprowadził prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej Bogusław Kowalski, który po jej zakończeniu zaprosił zgromadzonych gości do baszty, gdzie uroczyście świętowano 10 - lecie sympatyków ziemi żmigrodzkiej. Przy okolicznościowym torcie i symbolicznej lampce szampana wręczone zostały medale oraz podkreślony wkład osób związanych z towarzystwem w pielęgnowanie historii tego, jakby nie było, sędziwego miasta.

15 maja 2013 - W Zespole Placówek Kultury dokonano otwarcia wystawy prac olejnych pana Jerzego Omelczuka, niezwykłego artysty malującego ustami.

maj 2013 - W bieżącym roku gazetka szkolna „Spod Ławki” wydawana przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku, obchodzi jubileusz 15 - lecia istnienia. Z tej okazji redakcja zorganizowała imprezę okolicznościową dla społeczności szkolnej.

19 maja 2013 - W niedzielę, za sprawą duetu DUO ”JAK Amadeusz”, w składzie Urszula Gniewek - skrzypce i Andrzej Gniewek - skrzypce, żmigrodzki park rozbrzmiewał piękną muzyką kameralną. Koncerty odbyły się trzykrotnie: o godz. 15.00, 17.00 i 19.00.

21–23 maja 2013 - W uznaniu zasług na obszarze implementacji innowacyjnych metod nauczania z języka niemieckiego Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie zostało wybrane przez Instytut Goethego w Krakowie, aby zaprezentować swoją wizję, swoje osiągnięcia i dobre praktyki w nauczaniu na forum ogólnopolskim. W związku z tym od wtorku 21.05 do czwartku 23.05 w murach Gimnazjum przebywała ekipa filmowców z Krakowa, którzy kręcili ujęcia do zamówionego przez Instytut Goethego filmu edukacyjnego.

21 maja 2013 - W niedzielę do gminy Żmigród zajechało ponad 200 maszyn, które przybyły do Barkowa na II Zlot Motocyklowy.

24 maja 2013 - W piątkowe popołudnie w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie gościła gwiazda polskiej piosenki - Halina Kunicka. Jej piosenki śpiewała cała Polska, i co się okazało na żmigrodzkim koncercie, ich teksty zapadły w pamięć wielu z nich bardzo głęboko. Po występie, na scenie pani Halina zapewniła, że dzięki spacerowi po żmigrodzkim parku i wizycie na baszcie, Żmigród zapamięta na zawsze, co przy ilości jej podróży, nie jest rzeczą tak oczywistą.

25 maja 2013 - W Garbcach odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy oraz obchody z okazji Dnia Matki.

26 maja 2013 - Odbył się spływ kajakowy na trasie Sułów - Żmigród (około 20 km). Organizator zagwarantował miejsce w turystycznym dwuosobowym kajaku z wiosłem i kamizelką asekuracyjną, opiekę pilota - przewodnika, ratownika WOPR, pomoc techniczną, pierwszą pomoc medyczną, ubezpieczenie, gorący posiłek oraz dojazd na miejsce startu.

26 maja - 1 czerwca 2013 - W tym roku, kontynuując rozpoczęte działania, po raz trzeci w tym samym terminie, na podobnych zasadach, zorganizowano w naszej gminie V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin, którego od pierwszej edycji, niezmiennie głównym celem jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców naszej lokalnej społeczności, szczególnie tych którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. W tym roku w atrakcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych wzięło udział ponad siedem tysięcy trzysta osób w sześćdziesięciu ośmiu atrakcjach.

27 maja 2013 - O godzinie 18.00 w Kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyła się Kawiarenka Obywatelska, która została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos Masz Wybór” zadanie „Dostępni Samorządowcy” oraz Dnia Samorządowca. Celem dyskusji było zbudowanie sprawnego systemu przekazu informacji w naszej gminie. Na spotkanie przybyli: Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród, Zdzisław Średniawski Zastępca Burmistrza, Jan Czyżowicz Przewodniczący Rady, radni, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy Gminy Żmigród - łącznie obecnych było 28 osób.


czerwiec


1 czerwca 2013 - Z okazji Dnia Dziecka burmistrz Robert Lewandowski przekazał najmłodszym mieszkańcom symboliczne klucze do bram miasta. Następnie dzieci miały zapewniony dzień pełen wrażeń, a w tym m. in. zwiedzanie baszty. Rzęsisty deszcz zmusił jednak organizatorów do zmiany planów i odwołania niektórych zaplanowanych atrakcji.

1–2 czerwca 2013 - Trzecia już odsłona żmigrodzkich rekonstrukcji historycznych „Bitwa Żmigrodzka” przeniosła widzów do roku 1940 - odtworzono walki we Francji pomiędzy wojskami niemieckimi i alianckimi (z udziałem polskich formacji). W tym roku nowością było zaprezentowanie aż dwóch bitew.

9 czerwca 2013 - W Borzęcinie odbył się pierwszy w Gminie Żmigród tak uroczysty Dzień Rodziny. Organizatorami tego wydarzenia był sołtys, rada sołecka, koło gospodyń wiejskich oraz placówka wsparcia dziennego z filią w Borzęcinie.

10–11 czerwca 2013 - 50 - osobowa grupa Ziomkostwa Milicko - Żmigrodzkiego gościła w Żmigrodzie. Tradycyjnie już, punktualnie o godz. 16:00 w pierwszym dniu wizyty, odmówili oni modlitwę i złożyli kwiaty pod pomnikiem na byłym cmentarzu ewangelickim, który znajdował się kiedyś na miejscu dzisiejszego parku przy ul. Sienkiewicza. Następnego dnia goście z Niemiec zwiedzili Zespół Pałacowo - Parkowy, gdzie przywitali ich burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski i pracownicy baszty, a wśród nich Paweł Becela, który tłumaczył rozmowy. Po zwiedzeniu Zespołu Pałacowo - Parkowego w Żmigrodzie uczestnicy niemieckiej wycieczki podzielili się, aby każdy z osobna mógł odwiedzić swoje dawne miejsce zamieszkania, w samym mieście lub też na wsi.

13 czerwca 2013 - Żmigród gościł reprezentantów Gminy Oława w ramach wizyty studyjnej. Wizyta zorganizowała Fundacja Wspierania Rozwoju Regionalnego „Moja Przestrzeń” przy współpracy z Zespołem Placówek Kultury w Żmigrodzie i była częścią projektu „Obywatelskie Sołectwa Gminy Oława”.

Maj i czerwiec 2013 - W dniach 24 maja i 14 czerwca na terenie Nadleśnictwa Żmigród umieszczono w sztucznych gniazdach dwie partie młodych sokołów wędrownych (ogółem 28 sztuk). Jest to już czwarty rok intensywnych reintrodukcji w Polsce (w tym w Nadleśnictwie Żmigród) prowadzonych przez Stowarzyszenie „Sokół” we współpracy z Lasami Państwowymi.

14 czerwca 2013 - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie obchodziła „Dzień Patrona”. Z tej okazji na dziedzińcu szkoły zebrali się uczniowie ubrani w stroje średniowiecznych rycerzy, królów, księżniczek oraz giermków by wspólnie z gronem pedagogicznym świętować to doniosłe święto.

15 czerwca 2013 - 4. Żmigrodzki Bieg Smoka odbył się tym razem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji gdzie znajdowała się baza biegu, a zawodnicy dziesięciokilometrową, certyfikowaną trasę mieli pokonać w linii prostej z jednym nawrotem - spod OSiR - u, pięć kilometrów do Osieka, tam wspomniany nawrót i kolejna „piątka” do mety. W tym roku odnotowano rekord frekwencyjny, gdyż w zawodach wzięło udział 243 zawodników.

15 czerwca 2013 - W tym roku żmigrodzcy piłkarze odnieśli największy sukces w historii klubu - sezon 2012/2013 dolnośląskiej IV ligi zakończyli na pozycji lidera, bezapelacyjnie dominując rozgrywki. Tym samym ekipa trenera Mirosława Drączkowskiego wywalczyła historyczny sukces, awansując do III ligi dolnośląsko - lubuskiej. W sobotę (15.06.2013r.) na finiszu rozgrywek piłkarze Piasta wygrali z Łużycami Lubań 1:0. Po tym spotkaniu nastąpiła wielka feta zarówno żmigrodzkich piłkarzy, jak i oczywiście kibiców.

16 czerwca 2013 - 4. Żmigrodzkie Dni Smoka były zarazem pierwszą imprezą organizowaną na terenie nowego targowiska „Mój Rynek”. Wszystko zaczęło się o godzinie 12.30, kiedy to spod żmigrodzkiego ZPK wyruszyła doroczna parada dziewięciu smoków wystawionych przez szkoły i żmigrodzką Placówkę Wsparcia Dziennego - łącznie ponad 340 dzieci ubranych w kolorowe stroje, niosące, wraz z opiekunami i rodzicami, najróżniejsze smoki. Każda grupa zaprezentowała się w krótkim programie artystycznym wraz ze swoim smokiem pod sceną główną. Później była też okazja do podziwiania pokazu zumby, który zaprezentowała grupa pod kierunkiem Anetty Kotlarskiej. Na scenie zaprezentowały się też grupy żmigrodzkie The Colors i Randers, Martyna Marek i Iza Możdżeń, Grupa Skifflowa No To Co, oraz Vena Valley, zespół któremu przypadła rola gwiazdy wieczoru. Przed koncertami na scenę wkroczyli drużyna i działacze MKS „Piast” Żmigród. Po sobotnim zwycięstwie w meczu, który przypieczętował awans do trzeciej ligi, burmistrz Robert Lewandowski i przewodniczący rady Jan Czyżowicz pogratulowali sukcesu drużynie i wręczyli całej ekipie Piasta pamiątkowe statuetki oraz efektowny puchar. Już po 22.00 rozpoczął się wyjątkowo efektowny pokaz sztucznych ogni, czyli „smoczy pokaz na 760 lat Żmigrodu”. Na zakończenie, po podzieleniu między widzów okolicznościowego tortu, przyszedł czas na zabawę taneczną.

20 czerwca 2013 - W żmigrodzkiej baszcie otwarto wystawę fotograficzną „Bargteheide i Hamburg w polskich oczach” (Bargteheide und Hamburg in polnischen Augen), będącą podsumowaniem wyjazdu polskich fotografów do miasta partnerskiego Bargteheide.

Czerwiec 2013 - Ze sprawozdania z modernizacji kanalizacji oraz wodociągów i sieci teletechnicznej w Żmigrodzie dowiadujemy się, że w połowie maja zakończyły się prace związane z odtworzeniem nawierzchni dróg zniszczonych przez prace związane z modernizacją sieci wodociągowej na następujących ulicach: Kwiatowej, Morelowej, Czereśniowej. Natomiast prace związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej zostały wstrzymane. W połowie lutego br. wykonawca prac Energopol Południe S.A. wypowiedział umowę powołując się na brak płatności ze strony inwestora czyli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. Inwestor nie widział podstaw do rozwiązania umowy ze względu na nieterminowe płatności i nie przystał na rozwiązanie umowy. Jednocześnie w dniu 28.03.2013r. PGK „Dolina Baryczy” wypowiedziało umowę Energopolowi Południe S.A. powołując się na nienależyte wykonywanie kontraktu i ryzyko niezrealizowania inwestycji. Z tego też powodu w czerwcu trwały czynności związane z inwentaryzacją placu budowy i po jej zakończeniu PGK „Dolina Baryczy” Sp z o.o. będzie ogłaszać nowy przetarg na pozostały zakres prac do wykonania.

Czerwiec 2013 - Właściciel żmigrodzkiej firmy P.P.H.U. „Marton” Antoni Pyczak, otrzymał prestiżową nagrodę Srebrnej Jaskółki 2012 w czwartym ogólnopolskim konkursie Mistrz Rolnictwa i Przetwórstwa, organizowanym przez branżową Oficynę Wydawniczą „Regiony”. Podczas uroczystej gali laureat odebrał stosowny certyfikat - jury doceniło firmowy wyrób Martonu, popularną oranżadę.

21–23 czerwca 2013 - Żmigrodzki Klub Seniora „Humorek” gościł w ramach wymiany u swoich niemieckimi rówieśników z miasta partnerskiego Bargteheide.

26 czerwca 2013 - W tym dniu miało miejsce pierwsze spotkanie Koła Fotograficznego w Żmigrodzie ”Migawka”, na które przybyła grupa 12 osób, aby omówić formy, cele i tematy pracy. Odtąd wszyscy, którzy lubią robić zdjęcia od czasu do czasu i ci, którzy są wielkimi pasjonatami fotografii mogą wspólnie fotografować, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zdjęciami.

28–29 czerwca 2013 - W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach: Sąsiecznica, Barycz i Orla, w dniu 28 czerwca od godziny 12.00, Burmistrz Gminy Żmigród ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego, obowiązujący do odwołania.

30 czerwca 2013 - Na żmigrodzkim obiekcie OSiR odbył się XXI Turniej Polskiej Ligi Rugby 7 w połączeniu z Piknikiem Rodzinnym. Całe wydarzenie miało również charakter charytatywny - wolontariuszki z Koła Wolontariatu działającego przy Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła w Żmigrodzie przez cały dzień zbierały do puszek datki dla chorej na nowotwór grasicy Moniki Bauer. Akcja zbiórki pieniędzy była koordynowana przez Fundację Dobra Dusza ze Żmigrodu.


lipiec


Lipiec 2013 - Nowym proboszczem żmigrodzkiej parafii rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej został ksiądz Romuald Paszczuk CM.

8 lipca 2013 - Decyzją Burmistrza Gminy Żmigród, od godziny 14.00 8 lipca 2013 roku, zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Żmigród (ogłoszone było w dniu 28.06.2013r.).

12 lipca 2013 - W piątek 12 lipca 2013r., czyli dokładnie 200 lat od podpisania tzw. Protokołu Żmigrodzkiego, przybyli do Zespołu Pałacowo - Parkowego żmigrodzianie (i nie tylko) mieli niebywałą możliwość przeniesienia się w czasie wstecz i zapoznania się ze specjalnie przygotowanym z okazji tej okrągłej rocznicy programem.

13 lipca 2013 - Od 2007r. znakiem rozpoznawczym Niezgody jest krokodyl, który wita wszystkich wjeżdżających do miejscowości od strony Żmigrodu. Sympatyczny, bo drewniany, gad stał się bohaterem sobotniego popołudnia i patronował zorganizowanemu przez sołtysa i radę sołecką festynowi.

18 lipca 2013 - W dzisiejszym wydaniu ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita ukazał się ranking samorządów, który gazeta przeprowadziła już 15 raz. W rankingu tym gmina Żmigród zajęła 25. miejsce (skok w górę w porównaniu do 2012r. z 51. pozycji) w zestawieniu gmin miejskich i miejsko - wiejskich i 16. w kategorii innowacyjne gminy miejsko - wiejskie.

18 lipca 2013 - W wyniku przetargu na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Żmigród oraz wyposażenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wybrana została oferta firmy CHEMEKO - SYSTEM Sp. z o.o. z Wrocławia. Jednakże odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wyposażeniem i prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów zajmie się podwykonawca - firma P.P.H.U. „LECH - MET” Sylwestra Lecha ze Żmigrodu.

20 lipca 2013 - Sierż. sztab. Marcin Horbik, dzielnicowy KP Żmigród został jednym z pięciu laureatów prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu pt. ”Policjant, który mi pomógł”. To ogromny sukces naszego policjanta, tym bardziej, że został on wybrany spośród 117 zgłoszonych kandydatów.

20 lipca 2013 - N oficjalnej stronie Totalizatora Sportowego ukazał się komunikat, iż główna wygrana w sobotnim losowaniu, czyli ponad piętnaście milionów złotych, trafiła do osoby, która swój kupon kupiła w Żmigrodzie.

21 lipca 2013 - I Żmigrodzki Festiwal Kwiatów przyciągnął setki mieszkańców Żmigrodu i okolicy do żmigrodzkiego Zespołu Pałacowo - Parkowego. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej było pomysłodawcą i głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, które udało się dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego i współpracy z dyrekcją i pracownikami Zespołu Placówek Kultury.

26 lipca 2013 - Począwszy od 26 lipca, do każdego domu w Żmigrodzie pracownicy urzędu miejskiego dostarczali pisma informacyjne sygnowane przez burmistrza, w których zostały przedstawione główne strategiczne inwestycje realizowane teraz w samym mieście. Uwzględniono w nich te pytania, które najczęściej kierowane są do burmistrza i służb gminnych, czyli w jakim celu robiona jest np. kanalizacja, kiedy się zakończą prace, kto robi remont na kolei, co z basenem itd.

Lipiec 2013 - Na potrzeby specjalnej sesji zdjęciowej, jeszcze w piątek 24 maja, miał miejsce niezwykły happening, który zapowiadał doroczną imprezę ogólnopolską, Tydzień Sportu Dla Wszystkich, ale przede wszystkim został zorganizowany dla uczczenia 760 - lecia Żmigrodu. Otóż kilkuset uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy, przedszkola oraz Gimnazjum im. Macieja Rataja, którego dziedziniec był zarazem miejscem tej wyjątkowej akcji, utworzyło ogromny napis „760”. Każde z dzieci uniosło w górę karteczkę z określonym kolorem, dzięki czemu napis „ożył” żmigrodzkimi barwami. Akcję z ramienia gimnazjum koordynował Marcin Chytry, który zadbał, by dzieci ustawiły się we właściwym, przypisanym każdemu z nich miejscu, tworząc napis czytelny z lotu ptaka. Uwiecznienia na fotografiach tego wydarzenia podjął się uznany żmigrodzki fotograf Ireneusz „Irass” Walędzik. O perspektywę „lotu ptaka”, a konkretnie stabilną, wysoką na kilkanaście metrów platformę do wykonania zdjęć, zadbał pan Józef Szulc, który nieodpłatnie udostępnił pojazd z wysięgnikiem.


sierpień


6–8 sierpnia 2013 - W związku z pracami nad ostatnimi przepięciami wykonanych węzłów wodociągowych nastąpiła tymczasowa zmiana organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu ul. PKWN i ul. Wileńskiej oraz poprowadzeniu objazdu przez ul. Wąską i ul. Rybacką.

6 i 8 sierpnia 2013 - Problemy techniczne, na jakie natrafił wykonawca prac związanych z modernizacją sieci kolejowej na przejeździe na ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie, mogły przyczynić się bezpośrednio do przedłużenia się robót w tym miejscu. Żeby uniknąć paraliżu komunikacyjnego w tym istotnym dla miasta i okolicznych miejscowości punkcie, burmistrz Żmigrodu interweniował zarówno u wykonawcy robót, czyli Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury sp. z o.o. jak i u ich bezpośredniego zleceniodawcy, PKP Polskich Linii Kolejowych. Reprezentanci wszystkich podmiotów związanych z prowadzoną w Żmigrodzie inwestycją kolejową, przystali za zaproponowane przez burmistrza dwa spotkania techniczne, które odbyły się 6 i 8 sierpnia.

10 sierpnia 2013 - W meczu inaugurującym sezon 2013/2014 III ligi dolnośląsko - lubuskiej, na żmigrodzkim stadionie miejscowy MKS Piast podjął jednego z faworytów rozgrywek MKS Oławę. Niestety klub ze Żmigrodu przegrał 1:2. Sobotni debiut Piasta w III lidze odbywał się na oczach 1200 widzów, wśród których byli goście specjalni Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski i v - ce burmistrz Oławy Witold Niemirowski. W kilku następnych kolejkach III ligi rezultaty przedstawiały się następująco: Lechia Dzierżoniów 0:1 Piast Żmigród, Piast Żmigród 0:2 Ślęza Wrocław, Steinpol - Ilanka Rzepi 1:2 Piast Żmigród, Piast Żmigród 4:0 Foto - Higiena Gać, Polonia Trzebnica 0:1 Piast Żmigród.

10 sierpnia 2013 - Tegoroczny „Puchar Lata” w Piłce Nożnej Seniorów, który od ponad 20 lat rozgrywany jest corocznie na boiskach wiejskich LZS, odbył się sobotnim popołudniem w Barkowie. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny z gminy Żmigród: LZS Lech Barkowo, LZS Start Bychowo, LZS Pogoń Łapczyce i ULKS Orkan Borzęcin oraz zaproszony zespół z gminy Wińsko LZS Albatros Lubiel. Po blisko 5 godzinnej rywalizacji z kompletem zwycięstw 1 miejsce zajęła drużyna gospodarzy LZS Lech Barkowo.

12 i 29 sierpnia 2013 - W poniedziałek (12 sierpnia), po godz. 18.00 na stacji kolejowej w Żmigrodzie zgromadziła się liczna rzesza mieszkańców Żmigrodu i okolic, którzy oczekiwali na przyjazd z Wrocławia nowoczesnego pociągu Pendolino. Po przekierowaniu lokomotywy pociąg ”pognał” z prędkością 30 km/h w kierunku toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Węglewie, gdzie przez trzy miesięcy poddawany był testom w celu uzyskania homologacji zezwalającej na kursy po polskich torach. Natomiast 29 sierpnia 2013r. na wspomnianym torze doświadczalnym nowy skład Pendolino został oficjalnie zaprezentowany mediom. Zaproszeni dziennikarze przez 3 godziny mieli okazję odbyć jazdy testowe pociągiem.15 sierpnia 2013 - W czwartek o godz. 15.00, 17.00 i 19.00 w ruinach pałacu Hatzfeldtów miały miejsce koncerty smyczkowe zespołu Duo JAK Amadeusz.

23 sierpnia 2013 - W związku z pracami wykonywanymi przez Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. związanymi z modernizacją linii kolejowej E 59 Wrocław - Poznań przejazd kolejowy w Korzeńsku przy ulicy Wrocławskiej został zamknięty od dnia 23.08.2013r. i prace w tym miejscu potrwają do dnia 25.10.2013r. Dojazd do miejscowości Korzeńsko umożliwiono przez przejazd kolejowy zlokalizowany w Garbcach na tzw. „starej piątce”.

31 sierpnia 2013 - O godzinie 21.00 w Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie zorganizowano imprezę Jam Session.

Sierpień 2013 - Pełniący od 2007 roku funkcję Sekretarza Gminy Żmigród Wojciech Smoliński ustąpił ze stanowiska, w związku z wyborem na prezesa spółka - córki Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - „INVEST - PARK DEVELOPMENT”. Rada nadzorcza spółki dokonała wyboru 21 sierpnia. Natomiast w piątek 30 sierpnia odbyło się oficjalne pożegnanie z pracownikami urzędu miejskiego.


wrzesień


1 września 2013 - W tym roku rola gospodarza gminnych dożynek przypadła sołectwu Żmigródek.

7 września 2013 - W tym dniu, tj. w sobotę, także w Borzęcinie dziękowano za plony.

8 września 2013 - Blisko 50 kilometrowa trasa jesiennego rajdu rowerowego „Doliną Baryczy”, który odbył się w niedzielę 8 września 2013r. przebiegała czarnym turystycznym szlakiem, gdzie odnaleźć można było symbole historii ziemi żmigrodzkiej w postaci krzyży pokutnych z przełomu XIV i XVI wieku, przydrożne kapliczki, poznać w ogólnym zarysie historię kościołów w Bychowie, Barkowie, Korzeńsku i Powidzku, a także miejsca grodzisk usytuowanych przy trasie. W rajdzie uczestniczyła liczna, bo prawie 80 osobowa grupa rowerzystów.

8 września 2013 - W niedzielny wieczór w wyjątkowej scenerii zespołu pałacowo - parkowego odbył się koncert w ramach 48. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. Podczas wieczoru usłyszeliśmy uczestników 38. Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej - wydarzenia, które od wielu lat jest nieodłącznym elementem festiwalu. Zespół instrumentów dawnych poprowadził Andrzej Kosendiak, dyrektor generalny festiwalu Wratislavia Cantans. Wyjątkowa sceneria, piętnastoosobowy chór oraz siedmioosobowy zespół i renomowany dyrygent zaczarowali audytorium na niemal dwie godziny.

13–15 września 2013 - W dniach 13–15 września w Żmigrodzie gościła grupa ok. 20 osób z miasta partnerskiego Bargteheide. Jak co roku odwiedziny były okazją do zwiedzania, do ustalenia dalszych form współpracy i do zawarcia nowych znajomości, a także podtrzymania tych, które na przestrzeni ponad dziesięcioletniej współpracy się zawiązały.15 września 2013 - Odbył się rajd rowerowy „Doliną Karpia”. Aby dojechać na festiwal karpia w Rudzie Żmigrodzkiej a później powrócić do Żmigrodu, uczestnicy kolejno mijali Żmigródek, Nowe Domy, Czarny Las, Wydawy, Zieloną Wieś, Łąktę, Gatkę, Radziądz, Niezgodę, Rudę Żmigrodzką, Jamnik, Osiek i Osiek Mały. Tak jak w poprzednim rajdzie oprócz elementów, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych - znalazło się sporo akcentów edukacyjnych dzięki uprzejmości Pawła Beceli i Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród Marcina Majewskiego.

15 września 2013 - W ramach Żmigrodzkiego Festiwalu Karpia i Lasu, który odbył się w niedzielę 15 września, nad stawem Rudy, w kompleksie rekreacyjnym, pokazano to, co najlepsze w żmigrodzkich, czy też szerzej, „dolinobaryckich” stawach i lasach.

17 września 2013 - We wtorek 17 września o godz. 9.30 ruszył zapowiadany od dawna remont liczącej 4,58 km obwodnicy Żmigrodu. Do 31 października wielkopolska firma COLAS Polska miała wylać na całej długości i szerokości jezdni nową nakładkę asfaltową, co kosztować miało 2,43 mln złotych.

19 września 2013 - Fundacja dla Kobiet ”Dobra Dusza” w Żmigrodzie informuje, iż zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Gminy Żmigród nr ORP.5311.4.2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w okresie od 15.06.2013r. do 30.08.2013r. na terenie Gminy Żmigród została przeprowadzona zbiórka publiczna w formie zbierania datków do skarbon oraz wpłat na konto. Celem zbiórki było pozyskanie środków na leczenie i rehabilitację chorej na raka grasicy żmigrodzianki - Moniki Bauer. W wyniku zbiórki zebrano łącznie kwotę 19.078,57 zł. W pomoc przy organizacji zbiórki zaangażowane były różne podmioty, tj. Gimnazjum im. Macieja Rataja, MKS Piast Żmigród, Dragons Club, sklep Lewiatan oraz osoby prywatne.

20 września 2013 - W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie odbyło się oficjalne otwarcie kompleksu boisk sportowych. Wartość inwestycji wyniosła 820 033 zł (w tym dotacja Ministra Sportu 385 000 zł). Za te pieniądze powstały boiska: z trawy syntetycznej o powierzchni: 1860 m2 , wielofunkcyjne na nawierzchni poliuretanowej o powierzchni: 1320 m2.

20–22 września 2013 - W Żukowie koło Gdańska odbyły się XV Mistrzostwa Świata Karate Federacji Funakoshi Shotokan Karate Asociation, w których udział wzięło 750 zawodników z 15 krajów. W mistrzostwach brał także udział mieszkaniec naszej gminy, instruktor karate w Zespołu Placówek Kultury - Sensei Dawid Tomaszewski, który zdobył tytuł mistrza świata w dwóch konkurencjach Kata i Kumite.21 września 2013 - Na zorganizowany w dniu 21 września spływ kajakowy do Sułowa dotarła 30 - osobowa grupa uczestników, z czego połowę stanowili mieszkańcy Wrocławia. Nasze tereny systematycznie przyciągają osoby spoza gminy Żmigród, doceniające walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego „Doliny Baryczy”. Na mecie w Żmigrodzie podczas gorącego były już tylko wspomnienia przeplatane śmiechem i chęć do kontynuowania kajakowych zmagań szlakiem leniwej Baryczy.

Wrzesień 2013 - Pierwsze dni nauki szkolnej w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie minęły pod znakiem zajęć integracyjnych. Program został przygotowany przez psycholog, Martę Możdżeń, przy współpracy z pedagogami Agnieszką Siuda oraz Alicją Osio. Zajęcia odbywały się na terenie żmigrodzkiego Zespołu Pałacowo - Parkowego. Miały one być pomocne uczniom w zaadaptowaniu się do nowych warunków w nowej szkole i klasie.

29 września 2013 - W Żmigrodzie zorganizowano VIII Kolarski Wyścig Na Czas Parami o „Puchar Burmistrza Gminy Żmigród”, rozgrywanego w cyklu ogólnopolskiej imprezy Road Maraton. W składzie 94 osobowych par znaleźli się przedstawiciele centralnej i południowo - zachodniej części Polski.


październik


7–13 października 2013 - Żmigród uczestniczył w międzynarodowej akcji Now We Move - Tydzień Ruchu. Przedstawiciele klubów, grup nieformalnych i organizacji związanych z lokalnym sportem przygotowali kilkanaście wydarzeń, które odbywały się w tej konwencji i czasie po raz pierwszy. Cykl imprez odbywał się pod hasłem „Ruch to zdrowie, każdy żmigrodzianin Ci to powie”. A w ramach akcji były m.in. dzień z rugby, nordic walking, bieg na orientację, spływ kajakowy, ”żywe piłkarzyki” na dmuchanym boisku. Żmigrodzką edycję koordynował Gracjan Lewizorowicz.Październik - grudzień 2013 - Co to znaczy zdrowe odżywianie? Jak dobierać produkty spożywcze, by jeść i smacznie i zdrowo? No i najważniejsze: jak z jedzenia uczynić lek? Na te i wiele innych pytań odpowiedział z pewnością cykl zajęć teoretycznych i warsztaty pod okiem Bartłomieja Pawlaczyka prowadzącego Szkołę Zdrowego Gotowania oraz warsztaty makrobiotyczne we Wrocławiu. Zajęcia odbyły się trzy razy: 9 października, listopada oraz 4 grudnia. Ich organizatorem była Fundacja Dla Kobiet „Dobra Dusza”. Wszystkie spotkania miały miejsce w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie.

Październik 2013 - Od 7 października przez ponad miesiąc na terenie miasta firma Hydrobud Kołek Jerzy wykonywała przyłącze gazowe do nowego zakładu Energomontażu w żmigrodzkiej strefie ekonomicznej. Prace na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa objęły ulice: Rzeźniczą, Wrocławską, Zieloną, Rzemieślniczą i Kościuszki. Firma wykonująca prace gazowe, po zakończeniu układania instalacji, wykonała nową nawierzchnię na ul. Zielonej.

13 października 2013 - W kościele p.w. Św. Trójcy w Żmigrodzie o godz. 19.30 w ramach XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej odbył się koncert zespół Fluent Ensemble.16 października 2013 - W tym dniu w Zespole Placówek Kultury odbyła się uroczysta gala z okazji 30 - lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie. Obchody rozpoczęły się od mszy św. w kościele p.w. Świętej Trójcy.16 października 2013 - Dobiega końca realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007–2013. Odtąd samorząd województwa przystąpił do tworzenia nowego programu operacyjnego w perspektywie finansowej 2014–2020. Aby omówić zagadnienia przyszłych wspólnych inwestycji i współpracy przy ich realizacji, właśnie 16 października, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska, w Rudzie Żmigrodzkiej odbyło się spotkanie robocze, w którym udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, parlamentarzyści, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele władz powiatów: trzebnickiego, górowskiego, oleśnickiego, milickiego i wołowskiego.19 października 2013 - W sobotę 19 października 2013 roku, w wieku 86 lat, zmarła księżna Sophie von Hatzfeldt - Trachenberg z domu baronowa Spies von Büllesheim. Księżna Sophie von Hatzfeldt była żoną księcia Edmunda von Hatzfeldt (1923–1997) - piątego z sześciorga dzieci Hermanna III von Hatzfeldt (1874–1959), ostatniego właściciela żmigrodzkiego pałacu i dóbra żmigrodzkich. W latach 1960–1997 Edmund von Hatzfeldt pełnił funkcję przewodniczącego Ziomkostwa Milicko - Żmigrodzkiego. Księżna Sophie von Hatzfeldt również po śmierci męża chętnie odwiedzała Żmigród. To właśnie ona dokonała odsłonięcia (w 1998r.) tablicy upamiętniającej ustalenie tzw. Protokołu Żmigrodzkiego. Ostatni raz gościła w żmigrodzkim Zespole Pałacowo - Parkowym w maju 2012r.20 października 2013 - W niedzielę 20 października odbył się kolejny koncert w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. W kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Powidzku zaprezentował się zespół Rocal Fuza.21 października 2013 - W Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności”, zorganizowana przez Poselski Zespół Strażaków. Wzięli w niej udział także przedstawiciele żmigrodzkiej jednostki OSP: Paweł Oleś, Mariusz Krzesak oraz Artur Pelczar. W trakcie konferencji wręczono także nagrody dla najaktywniejszych jednostek OSP w Polsce. Okazuje się, ze żmigrodzka jednostka ze swoimi 920 wyjazdami na przestrzeni około 2,5 lat zajęła wysokie 4 miejsce w kraju.21–28 października 2013 - Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie w ramach akcji „ Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia”, po raz trzeci włączyli się w zbiórkę zniczy. Żmigrodzka Szkoła zebrała w tym roku 330 zniczy!22 października 2013 - O godz. 10:00 w sali widowiskowej w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyło się III Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych pt. „Obopólne korzyści płynące ze współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami”. Jego organizatorami byli Starosta Powiatu Trzebnickiego i Lokalny Inkubator NGO w Żmigrodzie prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej.Październik 2013 - W tym roku po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii samorządu lokalnego żmigrodzianie mogli zagłosować na jedną z propozycji zawartych w budżecie gminy na rok 2014. 21 października zostały poddane ocenie merytorycznej wnioski do Obywatelskiego PakietułyBudżetowego, które do 20 października były zgłaszane przez mieszkańców. Zostały one więc dołączone do pięciu propozycji przygotowanych przez urząd, tworząc pakiet jedenastu propozycji, na który mógł oddać swój głos. Od 22 do 27 października 2013r. głosowano na wybrane wnioski. Spośród propozycji wybrano następujące zadanie: ZAGOSPODAROWANIE TERENU MIĘDZY ULICAMI: RYBACKA - WIEJSKA NA KOLEKTORZE KANALIZACYJNYM.

22 października 2013 - Nowy obiekt sportowy o charakterze mini stadionu lekkoatletycznego został uroczyście oddany do użytku przy Gimnazjum im. M. Rataja. Na uroczystość przybyli wszyscy, którzy są pomysłodawcami inwestycji, jej realizatorami oraz zarządcami. Wśród zaproszonych gości byli: Rafał Jurkowlaniec (Marszałek Województwa Dolnośląskiego), Robert Adach (Starosta Powiatu Trzebnickiego), Robert Lewandowski (Burmistrz Gminy Żmigród, Cecylia Krzesińska - Pawlikowska (Wicekurator Kuratorium Dolnośląskiego). Ponadto radni gminy Żmigród, przedstawiciele policji, straży pożarnej, dyrektorzy szkół, reprezentacje szkół z terenu gminy oraz DPS „Pałacyk”. Specjalnymi gośćmi byli utytułowani lekkoatleci - Robert Maćkowiak oraz Kamila Kucharczyk.styczeń - październik 2013 - Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” w partnerstwie z ZPK w Żmigrodzie, w styczniu br. rozpoczęła realizację projektu pt. „Świetlice Wiejskie - Centra Aktywności Obywatelskiej na terenie gminy Żmigród i Oleśnica”. Celem głównym projektu była aktywizacja i wzmocnienie działań prowadzonych przez 10 świetlic wiejskich - 5 świetlic z terenu gminy Oleśnica i 5 świetlic z terenu gminy Żmigród w okresie od 01.01.2013r. do 31.10.2013r. Z terenu gminy Żmigród aplikację do projektu złożyło jedynie 5 świetlic wiejskich (z 28 istniejących), tj. Chodlewo, Żmigródek, Borzęcin, Niezgoda oraz Karnice przy współudziale sołectwa Węglewo. W ramach projektu przedstawiciele poszczególnych świetlic uczestniczyli w cyklu aktywnych szkoleń stacjonarnych, w trakcie których zdobyli bezcenną wiedzę nt. planowania i organizacji przedsięwzięć lokalnych, pozyskiwania środków zewnętrznych itp.. Przy pomocy techniki analitycznej SWOT określone zostały mocne i słabe strony każdego sołectwa, a także szczegółowo sprecyzowane szanse i zagrożenia. Na podstawie tych analiz uczestnicy zaplanowali autorskie przedsięwzięcia lokalne, które swój finał miały w Tygodniu Aktywności Lokalnej w terminie 09.09.2013–15.09.2013. Wydarzenia lokalne dostosowane były do potrzeb danego sołectwa:

* w Borzęcinie - pt. „Razem działamy, wspólnie czas spędzamy”,

* w Chodlewie - pt. „Razem dla Chodlewa”,

* w Żmigródku - pt. „Fotografie... wspomnieniami tamtych lat”,

* w Niezgodzie - pt. „Gry i zabawy - sposób na nudę”,

* w Karnicach i Węglewie - pt. „Pożegnanie lata”.Wszystkie wydarzenia lokalne spotkały się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Okazało się, że mając dużą uważność na potrzeby społeczności lokalnej, można liczyć na ich zaangażowanie. A to wszystko dzięki umiejętności zespołowego działania, dobrym chęciom i bezinteresownej pracy własnej mieszkańców.Październik 2013 - Zakończyły się prace przy utwardzeniu placu przy Kościele i Szkole Podstawowej w Radziądzu. Wykonawcą zadania był Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ze Żmigrodu. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 81 tys. zł, z czego 16 tys. zł sfinansowane zostało z funduszu sołeckiego sołectwa Radziądz. Gmina Żmigród uzyskała także dofinansowanie na realizację powyższej inwestycji ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 30 tys. zł.

23 października 2013 - W środę 23 października 2013r. w ZPK w Żmigrodzie 76 uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na ucznia. Tym samym zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej. Do grona uczniów naszej szkoły dołączyły dzieci sześcioletnie i siedmioletnie.Październik 2013 - Napój gazowany słodzony oranżada produkowany przez firmę „MARTON” ze Żmigrodu zdobył certyfikat Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie” i tytuł TOP PRODUKT. Decyzja o przyznaniu tego prestiżowego godła została podjęta 23 października podczas oceny żywności biorącej udział w programie.

26 października 2013 - Już po raz VII harcerze Hufca Powiatu Trzebnickiego spotkali się na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, którego tegoroczna edycja odbyła się w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie.27 października 2013 - Już po raz czwarty Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie gościł uczestników konferencji psychoonkologicznej, organizowanej przez fundację „Dobra Dusza” przy wsparciu partnerów. W tym roku odbywała się ona pod hasłem „Jak z jedzenia uczynić lek”.

listopad


1 i 2 listopada 2013 - Jak co roku listopada udaliśmy się na groby naszych najbliższych. Dni świąteczne, jak i te je poprzedzające, to czas wzmożonego ruchu wokół cmentarzy. W tych dniach strażacy i policjanci pełnili służbę m.in. w okolicach cmentarza w Żmigrodzie. Jak co roku wydzielono też miejsca parkingowe w pobliżu cmentarza żmigrodzkiego (przy szkole podstawowej na ul. Batorego i przy wieży ciśnień), ograniczono też ruch przed samym cmentarzem, przez wyłączenie z ruchu odpowiednich odcinków ul. Sportowej i Batorego.3 listopada 2013 - Pięć drużyn z powiatu trzebnickiego przystąpiło do turnieju piłki nożnej halowej chłopców do lat 15 (rocznik 1998–2000), który rozegrany został w żmigrodzkiej hali sportowej przy Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, aby uzyskać prawo gry w turnieju strefowym zaplanowanym na 10 lipca 2014r. również w tej samej hali. Po emocjonujących pojedynkach prowadzonych systemem „każdy z każdym”, mistrzem powiatu trzebnickiego została drużyna Gimnazjum I w Żmigrodzie przed Orłem Prusice. Tym samym obie drużyny zyskały prawo gry w turnieju strefowym.

7 listopada 2013 - W hali sportowej przy Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie odbył się X Dolnośląski Turniej Piłki Koszykowej dla uczniów niepełnosprawnych. Impreza ta miała rangę zawodów wojewódzkich i była skierowana do uczniów z Dolnego Śląska. Organizatorem rozgrywek był Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.

8 listopada 2013 - W piątkowy wieczór sala widowiskowa Zespołu Placówek Kultury zatrzęsła się w posadach. Otóż żmigrodzcy krzewiciele kultury spektaklem „Teatr w Czougu, Czoug w teatrze” udowodnili, że z powodzeniem można połączyć ciężkie brzmienie muzyki metalowej ze światem teatru i aktorską grą. Wspólne przedsięwzięcie żmigrodzkiej grupy Czoug i mającego na koncie wiele udanych projektów artystycznych, żmigrodzkiego Teatru Miejskiego 48 okazało się sporym sukcesem.

Listopad 2013 - W listopadzie żmigrodzka Młodzieżowa Rada Miejska przeprowadziła dwie konferencje (8.11. i 14.11.2013r.) w PZS im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie. Głównym celem było zainteresowanie młodzieży działalnością MRM oraz poinformowanie jej czym tak naprawdę jest młodzieżowa rada. Młodzi Radni opowiedzieli o tym, czym się zajmują, przedstawili swoje akcje oraz udziały w wielu projektach. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie Paulina Dytko zachęcała do kontynuowania tych działań na rzecz młodzieży i wzięcia udziału w zbliżających się wyborach.

9 listopada 2013 - W żmigrodzkiej baszcie w ramach Solo Festiwalu odbył się kameralny, magiczny koncert znakomitego harfisty i piosenkarza Machała Zatora.

11 listopada 2013 - W Żmigrodzie uczczono Narodowe Święto Niepodległości. O godz. 9.00 w żmigrodzkim kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Trójcy została odprawiona uroczysta msza za Ojczyznę, w której uczestniczyli mieszkańcy gminy Żmigród, włodarze miasta, przedstawiciele samorządu, oświaty, partii politycznych oraz organizacji społecznych. Po mszy, której przewodził ksiądz proboszcz Romuald Paszczuk, poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod krzyżem misyjnym na dziedzińcu kościoła. Fakt, że wolnością należy się cieszyć, a o bohaterach pamiętać podkreśliły akcje żmigrodzkiej młodzieży - uczniowie z Gimnazjum im. M. Rataja wręczali wszystkim przybyłym kotyliony w barwach narodowych oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej, która częstowała słodyczami w ramach akcji „Niepodległość jest słodka”.

15 listopada 2013 - W piątek, na obiektach sportowych przy Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrodzie odbyła się I Olimpiada o Puchar Burmistrza. Impreza przeznaczona była dla uczniów szkół podstawowych Gminy Żmigród, a jej celem była popularyzacja sportu i propagowanie idei olimpizmu.

17 listopada 2013 - Powiatowe Zrzeszenie LZS zaprosiło wszystkich fanów siatkówki na Dolnośląski Finał Piłki Siatkowej Mężczyzn w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Rozgrywki odbyły się w Hali Sportowej w Żmigrodzie. W turnieju zagrało 8 najlepszych drużyn z Dolnego Śląska wyłonionych wcześniej z eliminacji strefowych oraz lokalna drużyna ULKS OGIEŃ ŻMIGRÓD, która obroniła tytuł z poprzedniego roku.

18 listopada 2013 - W Zespole Placówek Kultury odbyła się konferencja dotycząca potrzeb młodzieży oraz utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (MSWD). W wydarzeniu uczestniczyła MRM z Obornik Śląskich, Żmigrodu i Trzebnicy oraz uczniowie ze szkół powiatu trzebnickiego. Organizatorem było Stowarzyszenie Semper Avanti, a w pomoc przy organizacji zaangażowała się Młodzieżowa Rada Miejska w Żmigrodzie. Celem spotkania było też wybranie dwóch przedstawicieli z naszego powiatu do MSWD. Największą ilość głosów uzyskał Karol, dostając się tym samym do młodzieżowego sejmiku na 2 - letnią kadencję.

20 listopada 2013 - W środę 20 listopada, w żmigrodzkim urzędzie podpisano oficjalnie umowę na zadanie renaturyzacji, które można śmiało określić końcowym, trzecim etapem prac w parku Zespołu Pałacowo - Parkowego w Żmigrodzie. Zasięg inwestycji wychodzi także poza park. W drodze przetargu wyłoniono firmę, która pomiędzy styczniem a wrześniem roku przyszłego ma przeprowadzić inwestycję. Umowy podpisane zostały przez burmistrza Roberta Lewandowskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród Marcina Majewskiego oraz reprezentującego wykonawcę, firmę Hydroinwest Sp. z o.o. Pawła Dębowskiego. Ze środków unijnych udało się pozyskać prawie 2 miliony złotych, przy całkowitej wartości zadania nieco ponad 2,5 miliona złotych.

24 listopada 2013 - W niedzielę 24 listopada z Zespole Placówek Kultury miał miejsce spektakl pt. ”Separacja? Farsa małżeńska w trzech aktach”. Sztuka ta jest opowieścią o nauczycielskim małżeństwie - Joanna (Elwira Romańczuk) i Patryk (Mariusz Marczyk), które przeżywszy ze sobą ćwierć wieku wkracza w fazę nieuchronnego kryzysu.

Listopad 2013 - Klub tenisa stołowego ULKS ŻOK Żmigród wzbogacił się o nowe logo, co jest znaczącą pozytywną zmianą budowaniu dobrego wizerunku.

26 listopada 2013 - Odbyło się zabranie Zarządu Piasta Żmigród, podczas którego podjęto kluczowe decyzje personalne, dotyczące kadry pierwszego zespołu. Po długiej debacie klubowi włodarze postanowili nie przedłużać współpracy z trenerem Mirosławem Drączkowskim. Ów szkoleniowiec trenerem Piasta został w czerwcu 2012 roku. Po 12. miesiącach pracy wywalczył z drużyną awans do rozgrywek III ligi dolnośląsko - lubuskiej. W debiutanckim sezonie w tych rozgrywkach, po 18. rozegranych kolejkach Piast zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 27. punktów.


grudzień


1 grudnia 2013 - „Interdyscyplinarne formy pomocy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” to temat debaty, która odbyła się w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie. Organizatorem debaty był Komendant Komisariatu Policji w Żmigrodzie Paweł Olszewski, Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski oraz Pełnomocnik Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ewelina Kondracka.

1–2 grudnia 2013 - W żmigrodzkiej parafii pw. Trójcy Świętej miała miejsce peregrynacja wielkopiątkowego krzyża bł. Jana Pawła II.

3 grudnia 2013 - Obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

6 grudnia 2013 - Otwarto sezon łyżwiarski. W tym dniu wstęp oraz wypożyczenie łyżew były bezpłatne. To już czwarty sezon żmigrodzkiego lodowiska.

6 grudnia 2013 - W żmigrodzkiej baszcie odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W przytulnych wnętrzach wieży spotkały się osoby z gminy Żmigród, które bardzo chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. Gościem specjalnym był Tytus Czartoryski, który opowiedział zgromadzonym o wolontariacie i o swoich doświadczeniach w tej dziedzinie.

Grudzień 2013 - Trwają prace przy budowie otwartego basenu w Żmigrodzie. Do chwili obecnej wykonywany został stan surowy otwarty budynku zaplecza sanitarnego, socjalnego i gastronomicznego. Wykonany został już także zbiornik buforowy, a aktualnie trwają prace murarskie przy budowie budynku technicznego. Obecnie trwają także intensywne prace przy budowie nowych niecek basenu. Wykonane zostały już płyty denne niecek wraz z niezbędną instalacją. Wykonawca zadania firma FEWATERM korzystając z dobrych warunków atmosferycznych przygotowuje zbrojenia oraz szalunki do wykonania ścian niecek. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a termin zakończenia inwestycji planowany jest do połowy 2014 roku.

Grudzień 2013 - Na ulicy Zielonej w Żmigrodzie została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa w ramach wykonywanego przyłącza gazowego do strefy przemysłowej przez gazownię z Wrocławia.

7 grudnia 2013 - W ramach Solo Festiwalu w żmigrodzkiej baszcie miał miejsce koncert gry na marimbie wykonany przez Arkadiusza Kątnego.

10 grudnia 2013 - Ostatnie miesiące 2013 roku to czas wykonania strategicznych prac przy i na rzece Orla. Inwestorem zadania pod nazwą: „Rzeka Orla - roboty udrożnieniowe, gm. Żmigród” jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Prace na rzece Orla prowadzono na odcinku 4 kilometrów a polegały one na usunięciu naniesionego materiału dennego z koryta rzeki (czyli pogłębieniu koryta), wyprofilowaniu skarp rzeki oraz na obniżeniu prawego i lewego międzywala średnio o pół metra. Dodatkowo w strategicznych miejscach zostały wzmocnione oraz wyprofilowane wały przeciwpowodziowe. Roboty te trwały od 4 września do 29 listopada 2013 roku.

12 grudnia 2013 - W Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku odbyło się VIII Powiatowe Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Powiatu Trzebnickiego pod hasłem „SPORT I REKREACJA W MOJEJ SZKOLE”.

13 grudnia 2013 - W piątek sceną żmigrodzkiego Zespołu Placówek Kultury zawładnął Teatr Miejski 48, a dokładnie Marcin Chytry, Szymon Dorabiała oraz Mirosław Kłopotowski. Panowie zmierzyli się ze sztuką Bogusława Schaeffera ”Scenariusz dla trzech aktorów”. Gorąca owacja na stojąco to najlepsze świadectwo pozytywnego odbioru gry żmigrodzkich aktorów.

15 grudnia 2013 - Odbył się V Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych Żmigrodzki Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych. Dwunastu wystawców - dwanaście uginających się od ciast, potraw świątecznych i ozdób stołów. Ośmiu wystawców oferujących smakołyki, ozdoby świąteczne i rękodzieło. Oprócz stołów, które były głównym punktem programu, nie zabrakło występów i świątecznych utworów. Nie zabrakło także modlitwy, życzeń oraz cudownego momentu, kiedy każdy z obecnych na sali mógł podzielić się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem życzenia.

19 grudnia 2013 - W wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie wystartowało 13 kandydatów, wszyscy zdołali zebrać poparcie wśród głosujących młodych żmigrodzian i uczniów naszych szkół także spoza naszej gminy. Na początku stycznia 2014 roku, podczas pierwszej sesji trzeciej kadencji, młodzi radni otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające wybór, rada ukonstytuuje się i wybierze przewodniczącego. Przypomnijmy, że kadencja żmigrodzkiej młodzieżowej rady trwa dwa lata. Wybrano następujące osoby: Bagińska Aleksandra, Barańska Aleksandra, Borkowski Dominik, Brodala Klaudia, Hordziejewicz Joanna, Janik Małgorzata, Klimkowska Aleksandra, Kraśniewska Anna, Ławniczak Marcin, Ninierza Elżbieta, Rabczuk Magdalena, Skrzypek Adrianna, Tracz Dżesika.

21 grudnia 2013 - Szczególną oprawę miała premiera książki ”Żmigród - nasze miasto. Zarys dziejów od 1945r.” opisującej najnowsze dzieje Żmigrodu, począwszy od 1945 roku, autorstwa żmigrodzianina, Pawła Beceli. W sobotnie popołudnie 21 grudnia, w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie, zjawiło się około stu osób, zainteresowanych procesem twórczym i kulisami pracy nad najbardziej wyczekiwaną publikacją ostatnich lat na żmigrodzkim rynku.

Grudzień 2013 - Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie w ramach akcji związanych z cyklem wydarzeń „Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia”, włączyli się po raz trzeci w zbiórkę żywności i wyposażenia wyprawek szkolnych. Zebrane dary trafiły do polskich wsi, szkół i parafii, na Wileńszczyznę wszędzie tam, gdzie bije stęsknione polskie serce. Żmigrodzka szkoła zebrała w tym roku ponad 14 kartonów żywności!

27 grudnia 2013 - Włodarze Piasta Żmigród pozyskali nowego trenera pierwszego zespołu. Od stycznia 2014 roku żmigrodzcy piłkarze będą trenować pod wodzą Grzegorza Podstawka.

[PANEL PRAWY]
 
w numerach archiwalnych

na stronie www
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.