kalendarium - 2022

 

2022

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzieństyczeń


4 stycznia - Nowe wyświetlacze prędkości. Sześć radarowych wyświetlaczy prędkości pojawiło się na terenie Gminy Żmigród. Ich zadaniem jest ostrzeganie i informowanie znajdujących się na drodze uczestników ruchu o tym, czy prędkość, z jaką się poruszają, jest zgodna z przepisami. Zostały zainstalowane przy drogach powiatowych w czterech miejscowościach przy drogach powiatowych: Barkowo, Grądzik, Osiek i Dobrosławice, a także przy dwóch drogach wojewódzkich - w Borzęcinie i Żmigródku.

11 stycznia - Wprowadzanie Polskiego Ładu. 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchomiono dyżury podatkowe dotyczące Polskiego Ładu.

14 stycznia - Zmarł ś.p. Paweł Olszewski, były komendant policji w Żmigrodzie.

14 stycznia - Spotkanie heraldyczne w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie. Uczestniczyli w nim: mieszkańcy gminy, burmistrz Robert Lewandowski, radni Rady Miejskiej w Żmigrodzie oraz proboszczowie dwóch parafii z terenu gminy. Po spotkaniu burmistrz podjął decyzję, że zostanie opracowany nowy wzór herbu, na którym wieża będzie zwieńczona krzyżem (a nie tak, jak obecnie - kulą).

13 stycznia - Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Dobkiewicz. To autorka książek o ludziach, którzy doświadczyli piekła w filiach obozu Gross Rosen. Ich losy, autentyczne historie, autorka ukazuje w dwóch powieściach: „Dziewczyny z Gross Rosen” to historie kobiet, ofiar obozowego piekła, natomiast „Mała Norymberga” zawiera historie sprawców tego okrucieństwa, czyli życiorysy katów. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II.

20 stycznia - Podpisanie umowy związanej z melioracją terenów miejskich. Umowa została podpisana z firmą Drenbud Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Henryk Paczka, a dotyczy remontu rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ulic Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu.

24 stycznia - Uchwała „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród”. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 dla działania dotyczącego efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. W ramach przyznanej dotacji dla Gminy Żmigród w wysokości 992 513,94 zł zaplanowano prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Barkowie.

30 stycznia - Grant finansowy „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” . Gmina Żmigród otrzymała 1 482 000,00 zł na komputery stacjonarne, laptopy i tablety. Konsekwencją jest zakup komputerów dla 603 uczniów naszej gminy.


luty


1 lutego - Punkt wymazowy COVID-19. Na terenie Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie został uruchomiony punkt wymazowy COVID-19.

1 lutego - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 3 mln zł na budowę dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie.

20 lutego - Maraton na Raty. W tym roku kalendarzowym Żmigrodzki Maraton na Raty obchodzi swój okrągły jubileusz. W niedzielę 20 lutego odbył się 1. etap tych zmagań. Na inauguracji nowego sezonu pojawił się Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, który razem z uczestnikami pokonał wyznaczony dystans. Na starcie stanęło 50 zawodników.

23 lutego - Akt wandalizmu w Otwartej Strefie Aktywności przy Ogródku Jordanowskim w Żmigrodzie. Niektórzy nasi mieszkańcy nie szanują i niszczą inwestycje. Dzięki nagraniom z zainstalowanego na terenie Ogródka Jordanowskiego i Żmigrodzkich Ogrodów Bioróżnorodności systemu monitoringu udało się zarejestrować incydenty dewastacyjne.

28 lutego - Deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do 30 czerwca 2022 właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.


marzec


1 marca - Zorganizowanie obywatelskiego centrum pomocowego dla uchodźców z Ukrainy w pomieszczeniu siłowni Szkoły Podstawowej. Centrum prowadzone było przez rodziców uczniów tej szkoły, której liderką jest Urszula Sobala. Funkcjonowało nieprzerwanie do sierpnia 2022 Pomogło ponad 300 rodzinom z Ukrainy.

6 marca - Koncert „Garnitury zrzucają i dla kobiet śpiewają V”, dla kobiet, uchodźczyń i ich rodzin.

20 marca - „Siła serc”. Akcja charytatywna „Świąteczne Granie”, organizowana, po raz kolejny przez Radę Rodziców i społeczność szkolną ze żmigrodzkiej podstawówki. Nie zabrakło fantastycznych występów uczniów ze Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Żmigrodzie i innych artystów, charytatywnych cegiełek i pysznego, domowego ciasta. Dochód trafił do Oli Rombel, Kacpra Laskowskiego i Krystiana Gruszeckiego. Udało się zebrać 22 254,52 zł.

25 marca - Spotkanie z Piotrem Pilarskim. W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. A. Kamińskiego w Żmigrodzie odbyło się spotkanie z poetą i aktorem Piotrem Pilarskim, który przedstawił swój cykl wierszy z serii ”Animus-serce moje”.

31 marca - Zmarła Janina Gall, członkini Rady Seniorów Gminy Żmigród, założycielka Stowarzyszenia Amazonek Ewa, samorządowiec.


kwiecień


1 kwietnia - Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dobrosławice”. Zaprojektowany budynek świetlicy ma powierzchnię 145 m2 i będzie o konstrukcji drewnianej. W budynku znajdzie się sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarno-magazynowym. Ponadto w ramach zadania powstanie droga dojazdowa oraz miejsca postojowe. Wykonawcą zadania jest PUH TRIBUD Tomasz Bogacz z Rogoża. Wartość zadania wynosi 783 000,00 zł, a termin realizacji to 6 miesięcy od podpisania umowy.

3 kwietnia - Jarmark Wielkanocny. Jarmark obfitował w wiele atrakcji, produktów lokalnych i rękodzielniczych, które mieszkańcy Gminy Żmigród z chęcią podziwiali i nabywali. Odbył się konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Złe warunki atmosferyczne były niestraszne artystom występującym na scenie, który dzielnie rozgrzewali publiczność. Zaprezentowali się m. in. laureaci konkursu piosenki ludowej, dzieci z Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina” w Żmigrodzie, sekcja wokalna Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie oraz Bartek Wrzesiński. Podczas wydarzenia obywało się również wielkie gotowanie wielkanocnego żurku, które prowadził uczestnik polskiej edycji Masterchef - Mariusz Szwed.

4 kwietnia - Otwarcie sali do terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku. Sala została przygotowana pod kątem usprawniania funkcjonowania uczniów tej szkoły.

10 kwietnia - Półmaraton rozpoczyna nową historię biegową w Żmigrodzie. Z premierowej oferty sportowej skorzystało 320. zawodników, którzy z uśmiechem na twarzy pokonali trasę o dystansie 21,097 km. Jako pierwszy na mecie zameldował się Tomasz Kozłowicz z Wielkiej Lipy z czasem 01:12:39.

14 kwietnia - Podpisanie umowy na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze słupami linii napowietrznej SN 20 , budowa boiska piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, piłkochwytów i ogrodzenia, budowa chodników i utwardzeń, trybun składanych, ścianki z bramką,stanowiska spikera, kabiny zawodników rezerwowych, oświetlenie boiska, instalacja zraszania boiska, instalacja nagłośnienia. Ponadto wykonawca ma obowiązek certyfikacji FIFA wykonanego boiska wg standardu co najmniej FIFA Quality. Wykonawcą zadania jest firma DABRO-BAU FHU Paweł Dąbrowski ze Świdnicy, który musi zakończyć prace do 150 dni od dnia podpisania umowy. Wartość zadania to 5 309 292,36 zł. Jest ono finansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w wysokości 3.998.175,00 zł) oraz ze środków własnych Gminy Żmigród.

21 kwietnia - Obchody 20-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej. Spotkanie poprowadzili Justyna Machi-Skibińska oraz Patryk Andrzejewski. Prezes Katarzyna Lech przywitała wszystkich zgromadzonych, przypomniała najważniejsze cele i idee, jakie przyświecają stowarzyszeniu. Wiceprezes Bogusław Kowalski przybliżył historię, najważniejsze wydarzenia i największe osiągnięcia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej.

28 kwietnia - Rozdanie certyfikatów użytkownikom Znaku Dolina Baryczy Poleca 2022. W pensjonacie „W Starym Młynie” w Niesułowicach odbyło się rozdanie nagród. W gronie wyróżnionych znalazły się również podmioty i usługodawcy z Gminy Żmigród: Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka”, Gospodarstwo Rolne - M. Sznajder.

29 kwietnia - Zmarł Jerzy Lorentz, były pracownik Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, kierownik referatu architektury i gospodarki nieruchomościami, wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej i współpracownik „Wiadomości Żmigrodzkich”.

29 kwietnia - Dzień Flagi w żłobku. Na żmigrodzkim rynku gościli najmłodsi mieszkańcy z Gminnego Żłobka z pięknymi flagami oraz wstążkami w barwach naszego kraju. W biało-czerwonych kolorach postanowili uczcić zbliżający się Dzień Flagi i pokazać jak ważny jest to dla nich symbol.


maj


1 maja - 52. Rajd Rowerowy Doliną Baryczy. Ta tradycyjna rowerowa wyprawa nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem z rekreacyjnej oferty Gminy Żmigród skorzystało 100 rowerzystów, którzy na 52 - kilometrowej trasie mieli kilka niespodzianek.

6 maja - Transport z darami dla ukraińskich uchodźców z niemieckiego miasta partnerskiego. Zbiórka została przeprowadzona przez mieszkańców miasta partnerskiego Bargteheide na czele z burmistrz Birte Kruse-Gobrecht oraz przewodniczącym Europaverein Bargteheide Klaus Mairhöfer, który osobiście dostarczył zebrane rzeczy do Żmigrodu.

9 maja - Biała księga - efekt obrad Samorządowego Okrągłego Stołu. Przedstawiciele samorządu, rządu, Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, świata biznesu i nauki przygotowali tzw. „białą księgę”, czyli ponad 220-stronicowe opracowanie, które zawiera zestaw rekomendacji i niezbędnych zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln obywateli z Ukrainy.

12 maja - Międzynarodowy test kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2022. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie wzięli udział w międzynarodowym teście kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2022 objętym patronatem honorowym Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu KPRM ds. Cyfryzacji. Minister zagościł w naszej placówce wraz z Prezesem Związku Cyfrowa Polska Michałem Kanownikiem. Test ma na celu sprawdzenie pomiaru alfabetyzmu cyfrowego, jego wyniki zobrazują poziom umiejętności uczestników w obszarze IT, który pozwoli ocenić gotowość do dalszej nauki, a także podjęcia zatrudnienia.

12 maja - Dotacja w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022”.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach tego konkursu, Do konkursu przystąpiła również Gmina Żmigród i uzyskała dofinansowanie w wysokości 90 tys. zł na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród”. Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury rowerowej (kładki rowerowej) w miejscu istniejących ceglanych przyczółków równolegle do ul. Poznańskiej w Żmigrodzie. Kładka przeprowadzi ścieżkę rowerową nad wodami rowu melioracyjnego R-G. Szerokość ciągu rowerowego na kładce wynosić będzie 2,5 m.13 maja - Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą. Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego w Żmigrodzie gościła Zbigniewa Rokitę - redaktora, reportażystę, autora książek i dwukrotnego finalistę literackiej nagrody Nike.

18 maja - Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. W Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie odbyły się dwa konkursy: na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku oraz dyrektora Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie „Zielona Dolina”. W wyniku głosowania Komisji Konkursowej dyrektorem Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku została Elżbieta Rychlicka, a dyrektorem Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie „Zielona Dolina” Sylwia Sułek-Balcerzak.

19 maja - Spotkanie z Kadrą Narodową Kobiet w kajakarstwie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, gospodarstwo rolne M. Sznajder Kiszone Warzywa i Owoce z Doliny Baryczy, uczniowie Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie oraz mieszkańcy gminy Żmigród. Celem było promowanie zdrowego odżywiania, przekonanie do kiszonek, które są bogatym źródłem aktywnych biologicznie składników i mają potencjał pro-zdrowotny.

27 maja - 10-lecie Żmigrodzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Imprezę prowadzili: Jadwiga Żukowska, która była inicjatorką powstania UTW w Żmigrodzie i jako pierwsza objęła funkcję prezesa, oraz obecny prezes - Jan Małys. ŻUTW liczy 70 słuchaczy, odbywają się m.in. zajęcia komputerowe, nauka języków obcych (angielski i niemiecki), istnieje sekcja przyrodnicza, plastyczna (seniorzy pokazują swoje prace na różnych targach, jarmarkach i wystawach), sekcja „zdrowe życie”, ruchowa, kulinarna i inne.

29 maja - Dzień Dziecka w Niezgodzie. Na boisku sportowym w Niezgodzie odbył się Dzień Dziecka. Wydarzenie zostało zorganizowane przez sołtysa Dariusza Gierusa. Dzień Dziecka został zorganizowany w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Niezgoda.

30 maja - Dotacja 12 milionów zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania po pierwsze zostanie zbudowane Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Żmigrodzie. Centrum będzie przeznaczone dla 20 osób, które zamieszkają w obiekcie bez barier architektonicznych i w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przestrzeniach. Wokół budynku będą miejsca parkingowe, zieleń oraz rekreacyjne ścieżki piesze dla mieszkańców. Otrzymana dotacja to 4.900.000 zł. Drugi złożony wniosek dotyczy budowy dróg oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żmigród. W ramach zadania zaplanowano: budowę dróg, chodników, oświetlenia wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu „Słonecznym” - ulice Wrzosowa, Azaliowa i Różana w Żmigrodzie - II etap, budowę dróg, chodników, oświetlenia wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu ul. Reymonta, Szymborskiej, Miłosza i w Żmigrodzie, budowę drogi gminnej na działce nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie, budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie, budowę kładki rowerowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie łączącej dwie istniejące ścieżki rowerowe . Otrzymana dotacja: 6.840.000 zł. Przewidywany termin zakończenia obu inwestycji to 31 grudnia 2023 roku.


czerwiec


1 czerwca - Poidła dla piesków. Na terenie miasta stanęły specjalne poidła dla psów. W czterech lokalizacjach. Te miejsca to: park & ride, rynek, wiata przy placu dla psów Psigród oraz tzw. kolektor.

3 czerwca - Święto Dzieci i Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

Na żmigrodzkim rynku odbyło się Święto Dzieci i Szkoły, czyli połączone obchody Dnia Patrona, Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Żmigrodzie. Uroczystość rozpoczęła się od parady na imieniny Bolesława Chrobrego ulicami naszego miasta. Następnie w imieniu samorządu Gminy Żmigród Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Czyżowicz wręczył przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego symboliczny klucz do miasta. Po czerwonym dywanie rozłożonym przez środek rynku kolejno stąpały przebrane damy dworu, rycerze, królowe i królowie.5 czerwca - Powrócił Żmigrodzki Mały Bieg Smoka. Zawody odbyły się ramach Gminnego Dnia Dziecka, Przypomnijmy, że Żmigrodzki Mały Bieg Smoka swój początek miał w 2015 roku i od tamtej pory cieszy się dużym zainteresowaniem. Przygotowano dwie trasy. Jedna pętla miała niespełna 200 metrów długości i była przeznaczona dla najmłodszych uczestników, a druga o dystansie 400 metrów dla „starszaków”. Łącznie przez całe zawody odbyło się 13 biegów i tradycyjnie największa frekwencja panowała wśród najmłodszych roczników. W sumie wytyczone trasy pokonało 110 zawodników i zawodniczek.

11 czerwca - 11. Żmigrodzki Bieg Smoka. Zwycięzcą tegorocznej edycji tych zmagań został zawodnik z Ukrainy Ihor Zhelem.

10 i 11 czerwca - Święto miasta i wszystkich żmigrodzian. W tym roku tradycyjnie świętowanie rozpoczęła parada smoków. W konkursie „Zamelduj się w Żmigrodzie”. rower miejski wygrała Kinga Szaszkiewicz. Wystąpili: Adrenalina i gwiazdy wieczoru Grzegorz Hyży oraz Danzel. Odbył się także koncert Top Girls oraz legendarnej gwiazdy światowej muzyki rozrywkowej - wokalistki Sheyli Bonnick, członkini pierwszego składu Boney M. z roku 1975. Tegoroczne świętowanie zakończyła zabawa taneczna poprowadzona przez DJ Carrego.

12 czerwca - Pożegnanie księdza proboszcza Romualda Paszczuka. Po 9 latach pożegnano ks. Romualda Paszczuka - proboszcza parafii p.w. Trójcy Świętej w Żmigrodzie. Chociaż pożegnania przychodzą nam z trudem, bo lata posługi ks. Romualda były dla żmigrodzian fantastycznym czasem, w którym wszyscy mieszkańcy otrzymali wiele wsparcia, pomocy i życzliwości, to w końcu nadszedł czas, aby podziękować i pozostawić w swoich sercach dobre wspomnienia - powiedział burmistrz Robert Lewandowski. Proboszcz Paszczuk zarządzał wieloma gruntownymi remontami dóbr kościelnych.

14 czerwca - I Przegląd Muzyczny „Piosenka Filmowa”. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Specjalnych. Wyróżnieni zostali: w kategorii zespoły i instrumentaliści: Przedszkole Zielona Dolina, Aleksandra Mikołajczyk, Zespół Szkół Specjalnych, w kategorii soliści: Sławomir Bogumił, Paulina Lewandowska, Paulina Krawczyk. Grand Prix przypadło Aleksandrze Dąbrowskiej.

15 czerwca - Laskowa z nową drogą.

Zadanie obejmowało budowę drogi o łącznej długości 1900 m, która łączy gminę Żmigród z gminą Rawicz. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Piotroniowic, a jej efektem jest nowa nawierzchnia asfaltowa oraz utwardzone pobocza, zjazdy bitumiczne i nowe oznakowanie pionowe drogi. Całkowity koszt budowy to 1 166 006,13 zł, z czego kwota 399 000,00 zł to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.18 czerwca - I miejsce Dyszla na Jubileuszowym Festiwalu Kultury Ludowej.

Kapela Ludowa Dyszel zagrała w Smolniku na X Jubileuszowym Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej pt. „Swojskie granie i śpiewanie”. Zajęła tam I miejsce.18 czerwca - Piknik Senioralny „Integracja Wielopokoleniowa Polska - Ukraina” w Borku. Piknik zorganizowało Stowarzyszenie „Złota Jesień” ze Żmigrodu oraz Polski Związek Niewidomych z Wołowa.

19 czerwca - Pół tysiąca kolarzy w Żmigrodzie. Tylu zawodników zgromadził zawodowy wyścig kolarski Grand Prix Doliny Baryczy - Memoriał W. Grundmanna i J. Wizowskiego oraz amatorski PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych miłośników kolarstwa, którym zorganizowali Junior Race. Tryumfatorem wśród zawodowców został Tobiasz Pawlak.

20 czerwca - Plener malarski w ramach projektu „Plenerowe spotkania w ruinach Żmigrodzkiego Zamku”. Członkowie Fundacji Razem Być, w ramach pozyskanego grantu z programu „Działaj Lokalnie” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, wspólnie z Gminą Żmigród, Zespołem Placówek Kultury i Zespołem Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie rozpoczynają realizację projektu pn. który ma na celu integrację wielopokoleniową mieszkańców gminy Żmigród, w tym uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy po okresie pandemii. Prócz pleneru odbyły się eventy muzyczne.

22 czerwca - Sukces ucznia Szkoły Podstawowej w Radziądzu. Uczeń klasy I Szkoły Podstawowej w Radziądzu Franciszek Uram został laureatem III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „My i ryby-jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”. Nagrodę wręczono w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 czerwca - Gala Stypendialna Burmistrza Gminy Żmigród. 12 stypendystów sportowych, 68 stypendystów naukowych, 11 osób, którym przyznano nagrody specjalne oficjalnie odebrało listy gratulacyjne oraz otrzymało wsparcie finansowe na dalszy rozwój swoich umiejętności i pasji. Na stypendia przeznaczono ponad 70 tys. złotych.

19 czerwca - IX Festiwal Kwiatów. Zorganizowany jak zawsze przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej. Były wianki, stoiska z kwiatami i występy kapel ludowych. Nowością były warsztaty pod nazwą „Dziki collage świadomego myśliwego i gotującego”, zorganizowanych przez Nadleśnictwo Żmigród, pod czujnym okiem mistrza kulinarnego Jakuba Wolskiego, specjalizującego się w przyrządzaniu dań z dziczyzny i Anny Wierzbickiej, czuwającej od strony naukowej nad całym warsztatem.


lipiec


1 lipca - Dofinansowanie na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród. Zostanie ona wykonane wewnątrz następujących miejscowości: Barkowo, Borek, Bychowo, Dobrosławice, Garbce, Kanclerzowice, Karnice, Kaszyce Milickie, Korzeńsko, Laskowa, Powidzko, Przywsie, Żmigródek, Żmigród. W ramach inwestycji zostaną zastosowane nowoczesne oprawy ledowe. Przebudowa drogi Powidzko - Osiek przeprowadzona zostanie na długości 0,951km i polegać będzie na wzmocnieniu podbudowy i wykonaniu masy asfaltowej. Dotacja w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych to 1 764 000 zł.

9 lipca - Sportowe zmagania w Niezgodzie. Turniej Piłki Nożnej zgromadził sześć drużyn: Milicz, Dunkowa (gmina Milicz), Koniowo (gmina Trzebnica), Borzęcin, Przedkowice oraz gospodarzy z Niezgody. Wygrała drużyna z Koniowa, a najlepszym strzelcem z 8 bramkami został zawodnik tej drużyny - Jakub Figura.

16 lipca - 70-lecie OSP w Garbcach. Podczas uroczystości przypomniano historię OSP w Garbcach. Początkowo jednostka nie dysponowała żadnym pojazdem, do transportu ludzi i wody wykorzystywano parę koni. Funkcjonowało to tak, że gospodarze wieszali na płocie tabliczkę z napisem „konie do pożaru”, co oznaczało, że w tym gospodarstwie znajdują się dwa wolne konie, gotowe do zaprzęgania na wypadek pożaru. Pierwszy pojazd OSP w Garbcach otrzymała w latach 80. Tzw. babcia stoi w jednostce do dziś i można ją zobaczyć. Obecnie strażacy w Garbcach dysponują własnym sztandarem, nowoczesnym sprzętem, umundurowaniem, sprawnym i świetnie wyposażonym wozem strażackim. Systematycznie wzrasta liczba druhen i druhów w jednostce, która funkcjonuje jak jedna wielka strażacka rodzina.

23 lipca - Rajd Bike & Aquagród

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, Gmina Żmigród i Dolnośląska Kraina Rowerowa zorganizowali wyprawę rowerową, która przebiegała po blisko 50-kilometrowej trasie prowadzącej po malowniczym Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” i Rezerwacie Przyrody „Stawy Milickie”.30 lipca - III Święto Bobu w Powidzku. W konkursie na najsmaczniejszą potrawę z bobu zwyciężyła tarta z bobu autorstwa Aleksandry Pękalskiej. Podczas imprezy odbyła się zbiórka na leczenie i wsparcie Kacpra Laskowskiego.

31 lipca - VIII Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich. Tradycyjnie ok. godz. 14.00 odbył się pokaz z wyszkolenia owczarka niemieckiego. Odbyły się treningi z udziałem licencjonowanych pozorantów. W tym dniu odbyły się również egzaminy na Polską Licencję Hodowlaną. Największą frajdą podczas wystawy była obecność serialowego komisarza Alexa.


sierpień


14 sierpnia - Senioralny piknik rekreacyjno-sportowy oraz przegląd kapel i zespołów ludowych. Organizatorem było Stowarzyszenie „Złota Jesień”, które zaproponowało przegląd kapel i zespołów ludowych, konkurencje rekreacyjno - sportowe, stoiska gastronomiczne, rękodzielnicze i zielarskie. Jednym z punktów programu był wybór Miss Seniorki Gminy Żmigród, którą została Anna Cepa. Tytuł I wicemiss powędrował do Teresy Podlewskiej, która otrzymała także nagrodę publiczności, a II wicemiss do Krystyny Kuriaty. Scena została rozgrzana do czerwoności dzięki występowi żmigrodzkich seniorów w ramach projektu „Senior XXI wieku”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Świętej Jadwigi Śląskiej, którzy zaprezentowali się w dwóch układach tanecznych - pierwszy wykonali sami, a do drugiego zaprosili swoje wnuki. Na scenie zaprezentowały się także kapele ludowe, które skorzystały z zaproszenia Złotej Jesieni: zespoły Dębioki, Brzykowianie, Niezła Paka, Strupinianie i Ale Babki.

15 sierpnia - Złożenie wiązanek pod Pomnikiem Pamięci. Burmistrz wraz z innymi delegacjami wspólnie upamiętnili Święto Wojska Polskiego oraz rocznicę Cudu nad Wisłą.

15 sierpnia - Nowy wzór herbu, flagi i pieczęci Gminy Żmigród. Zakończono proces wyboru, podczas którego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami heraldyki ustalono, że ostateczna wersja herbu jest już symbolem powszechnie stosowanym w naszej gminie. Nowy herb, który zawiera takie elementy jak wieża zwieńczona krzyżem oraz smok jest m.in. wyeksponowany na flagach zdobiących nasz Rynek.

22 sierpnia - Ogórkorwanie, czyli targ rolny u Sznajderów. Już po raz szósty zbierano ogórki, zaopatrywano się w produkty lokalne oraz bawiono przy występach scenicznych.

27 sierpnia - Dożynki Gminne w Barkowie. Starostowie dożynkowi to państwo Joanna i Robert Leonowiczowie. Gwiazdą wieczoru był zespół Piersi.


wrzesień


2 września - Narodowe czytanie pt. „Adam Mickiewicz Ballady i Romanse”. To 11. edycja Narodowego Czytania. W Żmigrodzie na rynku czytał burmistrz Robert Lewandowski w towarzystwie zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów z terenów Gminy Żmigród.

2 września - Pamiętamy o Żmigrodzkich Pionierach Oświaty. Tradycję zapoczątkowana w 2015 roku przez żmigrodzki oddział ZNP, nadal jest kultywowana. Delegacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oraz Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego oddała hołd pionierom oświaty. W dowód pamięci o tych, którzy zaraz po wojnie budowali w naszej gminie oświatę i zadbali o to, żeby dzieci mogły jak najszybciej podjąć naukę, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

4 września - 53. Rajd Rowerowy „Doliną Baryczy”. Tym razem z turystycznej oferty skorzystało nieco ponad 100 miłośników rowerowej przygody, którzy mieli okazję zapoznać się z urokliwą zachodnią częścią Gminy Żmigród.

17 września - Senioriada 2022. Tradycyjnie rozpoczął ją marsz kapeluszy, który okrążył Rynek i skierował się do Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury na biesiadę. Gościli seniorzy z Wołowa, Trzebnicy, Obornik Śląskich i Wrocławia.

17 września - 20-lecie zespołu kościelnego Adonai. Z tej okazji odprawiona została msza święta, którą celebrował ks. Arkadiusz Markowski - pomysłodawca i założyciel zespołu. Lider zespołu Łukasz Żukowski otrzymał list gratulacyjny. Adonai to nie tylko oprawa muzyczna mszy i nabożeństw, ale także grupa przyjaciół, która spotyka się nie tylko w kościele.

18 września - Otwarcie alei Zesłańców Sybiru. Miejsce to znajduje się w Zespole Pałacowo-Parkowym. Przy nowo otwartej alei Eugenia Piskorz, sybiraczka, wdowa po pierwszym prezesie żmigrodzkich Sybiraków przypomniała, że Sybir to dla nich nie pojęcie geograficzne, lecz największe na świecie więzienie bez krat i murów.

19 września - Posiedzenie Rady Partnerów Klastra energii „Żmigrodzka Społeczność Energetyczna”. Koordynatorem Klastra jest Gmina Żmigród. W skład Klastra wchodzi 15 partnerów. Na spotkaniu zostały podjęte uchwały m.in. dotyczące przyjęcia dwóch nowych członków do Klastra energii. Został omówiony proces lokalizacji biogazowni w Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie.

24 września - Poświęcenie nowego pojazdu gaśniczego w Powidzku. Odbyło się ono przy remizie OSP Powidzko.

24 września - koncert rockowy Ciężka Żmigrodzka Jesień. Rockowo zagrali:Adrenalina, Czoug, Incydenr, Peacemaker oraz The Ghost.

30 września - warsztaty Gmina z „Werwą” - pogadamy o przyrodzie! Warsztaty zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Ekologiczne Etna. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Tematy to: Jak pracować dla przyrody i na tym skorzystać; Zgłoś swoją inicjatywę ekologiczną! - co chciałbyś zmienić we własnym otoczeniu; Ogłoszenie naboru inicjatyw ekologicznych, które pomożemy zrealizować; Wioska samowystarczalna energetycznie - przykłady rozwiązań energetycznych z różnych krajów.


październik


2 października - Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu „Karp w Lesie”. Po raz kolejny udany piknik rybno-leśny.

7 października - Występ taneczny grupy Chardonnay. To kobieca grupy z Korzeńska, która taneczne umiejętności ćwiczyła już od roku. Chardonnay zaprezentowało siedem wejść scenicznych, zróżnicowanych muzycznie. Instruktorka to Edyta Grzybkowska.

7 października - Podpisanie umowy na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Barkowie. Gmina Żmigród podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Technicznym inż. Stanisława Sneli ze Śmigla. Prace budowlane przy kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków szkoły planowane są na 8 miesięcy. Docieplone zostaną ściany, dach, wymieniona zostanie dachówka oraz część konstrukcji dachu. Planowana jest też m.in. wymiana części oświetlenia na LED oraz montaż systemu zarządzania energią. Dodatkowo wykonane zostaną udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w obu budynkach. Wartość inwestycji to 2 430 000,00 zł brutto, z czego 85% Gmina Żmigród pozyskała ze środków unijnych.

9 października - XII Żmigrodzka Konferencja Onkologiczna. Fundacja Dobra Dusza edukowała na temat „Rak. To się leczy”.

10 października - Podpisanie umowy na budowę dróg oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żmigród. Całkowita wartość inwestycji wynosi 13 786 746,45 zł. Na realizacje zadania Gmina Żmigród pozyskała dotacje z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 w łącznej kwocie 10 768 741,000 zł.

12 października - Żmigrodzki skatepark odmłodzony.

W ramach budżetu obywatelskiego 2022 wykonano modernizację starych urządzeń skateparku oraz zakupiono dwie nowe atrakcje - Fun-Ramp o szerokości 3,6m i wysokości 1,8m oraz podwójny Spine-Ramp o wysokości 0,8m.26 października - Adam Nowak przewodniczącym Rady Seniorów Powiatu Trzebnickiego. Do nowej Rady Seniorów Powiatu Trzebnickiego ze Żmigrodu zostały wybrane cztery osoby: Barbara Kamieniarz-Kurzawa, Jan Żukowski, Maria Kula oraz Adam Nowak. Podczas pierwszej sesji wybrano przewodniczącego - Adama Nowaka, wiceprzewodniczącego - Andrzeja Hruszczaka oraz sekretarza - Halinę Wawruszczak.

27 października - II edycja Konferencji Edukacyjnej „Zrozumieć dziecko” . Podczas konferencji słuchacze mogli wysłuchać prelekcji wybitnych specjalistów z zakresu rozwoju psychofizycznego małego dziecka. Tematyka to: Samoregulacja w pracy z dziećmi; Nie dyrektywność w relacji z dzieckiem kluczem do jego zrozumienia. Dziecko-podmiot nie przedmiot.

30 października - Żmigrodzianie otrzymają wsparcie od WOŚP! WOŚP wesprze żmigrodzian, a konkretnie doposaży miejscową poradnię okulistyczną w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego. Wzbogaci się ona o cztery aparatury: wziernik pośredni, autorefraktometr ręczny, lampę szczelinową ręczną i tonometr Icare.


listopad


11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. W 104. rocznicę odzyskania niepodległości mieszkańcy i goście zebrali się do oficjalnego złożenia kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Pamięci. W tym samym miejscu Marian Siciak, przedstawiciel PZMGP, na znak pokoju, wolności i miłości, wypuścił gołębie, a mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna rozpoczęły przemarsz, prowadzący na uroczystą mszę świętą w Parafii Trójcy Świętej w Żmigrodzie.

12 listopada - Wyniki głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2023. Projekt do kwoty 180 000 zł to tężnia solankowa w Zespole Pałacowo-Parkowym; projekt do kwoty 15 000 zł to punkty samoobsługowej naprawy rowerów; projekt do kwoty 5 000 zł to żmigrodzkie rowery dla seniorów i osób z ograniczoną ruchowością.

20 listopada - Biegacze i kijkarze zakończyli sezon. W tym roku Żmigrodzki Maraton na Raty był rozgrywany po raz 10. Z kolei Maraton na Raty Nordic Walking zaliczył swoją 3. edycję. Aby być sklasyfikowanym na koniec sezonu, zawodnik musiał zaliczyć przynajmniej 8 etapów. Jak się okazało w gronie mężczyzn to minimum osiągnęło 14 zawodników, a żeńskim 12 zawodniczek. Tymczasem wśród fanów spacerów z kijkami na pamiątkowy medal zapracowały 4 osoby. Michał Klimkowski, który zaliczył 9 etapów, a w siedmiu z nich był najszybszy. Z kolei w gronie żeńskim tryumfowała Anna Kaczmarek z ilością 232 punktów. Natomiast najlepsi w klasyfikacji Nordic Walking okazali się Paulina Maćkowiak i Łukasz Polak.

23 listopada - PZZLA najlepszą przychodnią w powiecie. Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie wziął udział w największym plebiscycie medycznym w Polsce. Zwycięzcy z województwa dolnośląskiego, zostali nagrodzeni podczas gali, która odbyła się we Wrocławiu. W tym roku przychodnia uzyskała pierwsze miejsce w kategorii Przychodnia / Gabinet roku na terenie powiatu trzebnickiego.

23 listopada - Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie. Nową przewodniczącą została Patrycja Horoszkiewicz. Radni VII kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej to: Hanna Hajduk, Katarzyna Kędziora, Oskar Łakomy, Aleksander Tatarek, Katarzyna Panas, Aleksandra Rudolf, Maja Procyszyn, Maja Szczeklik oraz Zuzanna Książek, Zofia Maćkowiak i Julia Rasińska.


grudzień


1 grudnia - Otwarcie restauracji Pychotka. Lokal prowadzony jest przez nowych żmigrodzian, którzy przybyli z Ukrainy.

2 grudnia - Wigilia organizacji pozarządowych i wolontariatu. Spotkanie otworzyła Maria Kula - prezes Stowarzyszenia „Złota Jesień” Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Robert Lewandowski podziękował za cały rok ciężkiej pracy i złożył życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Całą uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego „Brzykowianie”.

11 grudnia - Jarmark Bożonarodzeniowy. Kiermasz „Magia Świąt” połączony był z rodzinnym świętowaniem.

15 grudnia - Otwarcie stadionu ze sztuczną nawierzchnią z certyfikatem FIFA.

Inwestycja otrzymała certyfikat nawierzchni FIFA. Certyfikat obowiązuje do listopada 2025 roku. Stadion posiada pełnowymiarową sztuczną nawierzchnię i oświetlenie.18 grudnia - Jasełka Przedszkola Zielona Dolina. Jasełka wystawiono w ZPK dla wszystkich mieszkańców miasta.

22 grudnia - Ostatnia w roku 2022 sesja Rady Miejskiej, w tym uchwalenie budżetu gminy.

24 grudnia - Wigilia wszystkich żmigrodzian. Coroczne spotkanie świąteczne dla każdego.

[PANEL PRAWY]
 
w numerach archiwalnych

na stronie www
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.